Logotip Coordinadora Via Verda

Les persones sotasignants ens adherim al Manifest per un nou marc de protecció de Collserola, que es basa en els cinc punts següents:

  1. Canviar la classificació del sòl al Pla general metropolità (PGM);
  2. Modificar la xarxa viària prevista al PGM;
  3. Ampliar els límits del parc de Collserola i del Pla d'espais d'interès natural (PEIN);
  4. Crear la figura d'espais associats al parc;
  5. Eliminar les activitats extractives.

Començant per una moratòria urbanística per aturar qualsevol creixement abans d'un debat sobre la qüestió.

Nom i cognoms

Document d'identitat

Firma

Per mantenir-te informat:

- Adreç@ electrònic@ o

- Telèfon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

  Logotip Plataforma Collserola