Reunió del Consell Consultiu del Consorci de Collserola

[falta la resta de punts de la reunió]

El Consell Consultiu del Consorci de Collserola demana la declaració de l'espai natural de Collserola com a Parc Natural

En la darrera sessió del Consell Consultiu que va tenir lloc el 17 de juny passat es va aprovar que el Consorci de Collserola vetlli perquè assoleixi la figura de protecció de Parc Natural.

La votació va tenir lloc després de múltiples rèpliques per esquivar la votació, basades en considerar prioritari la revisió del PGM -que no té perquè suposar més protecció-, i el PEPCO el qual no dóna una suficient protecció pel parc.

A la votació tothom hi va votar a favor excepte:

- El president del Consell Consultiu, senyor Marià Martí Viudes del Consorci del Parc de Collserola.

- El vicepresident del Consell Consultiu, senyor Ramon Terricabras Maranges de la Diputació de Barcelona.

- El representant de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, senyor Ramon Sastre.

- La representant de Depana, senyor Maria Valls Biosca.

Els tres primers de la llista es van abstendre per no quedar malament, de bona gana hagueren dit que NO, és el que varen demostrar amb els seus arguments en contra de la votació. La representant de Depana va argumentar que no tenia prou informació.

El següent pas és esperar que el senyor Marià Martí passi aquesta informació al Consell Executiu format per la Diputació, els ajuntaments i l'àrea Metropolitana. I després ha de passar a l'Assemblea on s'aprovi definitivament.

+ informació: CEPA-Ecologistes de Catalunya

http://cepa.pangea.org/ 93 680 2751

cepa@pangea.org

Notícia extreta del: Butlletí electrònic de l'AEEC del 9.07.2003

Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya aeec@pangea.org http://aeec.pangea.org/


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]