Resum de la reunió del Consell Consultiu del Consorci de Collserola (CCCC) del 18.07.2002

(el mateix dia en què el brillant govern especulador de l'Ajuntament de Cerdanyola, del PSC, i els regidors de CiU i el PP, amb un alt grau d'hipocresia, van votar acabar definitivament amb Collserola i convertir-la en una mena de jardí públic a l'estil de Montjuïc o la Ciutadella, en decidir destruir la Via Verda que la uneix amb Sant Llorenç del Munt... un 18 de juliol en què també començà la guerra civil espanyola).

Perquè tinguessin validesa els acords que es preguessin a la reunió del CCCC calien que fóssim 19 membres (1/3 del total). Erem 22. Continuaran enviant les actes amb la convocatòria de la reunió següent, és a dir uns 6 mesos després d'haver tingut lloc la reunió, i a més miraran de redactar les actes més curtes. Això va ser criticat (els resums els podem fer nosaltres mateixos, no cal que ens els donin fets).

El gerent del Consorci de Collserola (CC), senyor Marià Martí ens va informar del que havien fet l'any 2001:

- La clínica Quiron es farà a torre Vilana (i no a la zona de can Caralleu).

- L'any passat es van cremar 27 ha (4,6 arbrades).

- S'han fet noves àrees de prevenció contra incendis.

- Hi ha un nou punt de recollida d'aigua per als bombers a Sol i Aire.

- Van fer la verema a can Coll.

- Han arreglat algunes línies elèctriques.

- Han repoblat zones.

- Han concentrat els esforços en netejar les destroces provocades per la nevada de l'any passat.

- Les pluges han estat millor que altres anys.

- Han firmat un conveni amb l'Aj. de BCN per restaurar el pantà de Vallvidrera. Les obres començaran l'any 2003 i duraran 1 any. (Segons un membre del grup d'herpetologia de Catalunya cal anar molt en compte amb aquestes obres perquè hi ha una població d'amfibis en esta crític).

- La població dels senglars està estabilitzada. El problema són els caçadors furtius.

- Han fet el seguiment de l'astor i l'aligot.

- Han fet el mirador de la penya del Moro a Sant Just Desvern.

- Sant Genís (BCN) s'ha formigonat pel fort pendent, de manera que hi puguin pujar els cotxes de bombers en cas de necessitat.

- El pla director de la Vall d'Hebron està mort.

- La tanca de can Calopa hi és per evitar que hi passin senglars. Volen fer obertures per a la microfauna. La bassa no s'ha recuperat.

- Al CC li interessa la masia de can Masdeú per tenir-hi una mena de magatzem.

- L'Ajuntament de Sant Feliu dóna suport als acords del Manifest de la PCDC i els presentarà al Parlament de Catalunya.

Arran de les preguntes de la PCDC (acordades a la darrera reunió) ens van contestar:

- Hi ha 1% del pressupost destinat a comprar terrenys. No té sentit que el CC compri terrenys; han de ser les administracions qui ho facin. - El CC, com a gestionadors del parc, motiven les administracions perquè comprin terrenys. El CC només pot fer petites coses, però no gestionar el patrimoni de Collserola.

- Disposar del sòl és disposar-ne la gestió. - Cal presionar el Departament d'Urbanisme de la GC, i no només al CC, i les administracions locals. (En relació amb això vam contestar-li que això ja ho fèiem... una cosa no treu l'altre).

- El CC fa informes preceptius i no vinculants per a temes que afecten l'àrea del pla especial de Collserola. Fora del pla, només emet informes si li ho demanen.

- Han eixamplat la B30, amb una sortida cap a Rubí, en un lloc que és zona verda de Collserola. S'havia d'haver modificat el PGM per fer-ho, i no se'ls va notificar, cosa que era preceptiva. Ho han denunciat. (No em va quedar clar si arribarien al final de tots els tràmits de la denúncia o si es reunirien amb els infractors (Fomento de Construcciones i Contratas) perquè simplement els expliquessin perquè ho havien fet.

- No saben res d'una ampliació del Tibidabo.

- A can Caralleu ja no es faran les infraestructures previstes (partir el parc de l'Oreneta, clínica Quiron...)

En relació amb can Calopa, no hi ha hagut estudi d'impacte ambiental perquè no cal perquè està delimitada com a espai agrícola. No s'hi plantaran més vinyes. La gestió de l'àrea recaurà en mans de CC. Hi ha 5 ha d'explotació agrícola. Volen un mosaic agrícola i forestal. La finca de can Calopa només es dedicarà per produir vi, tenir-hi arbres fruiters, recuperació forestal. No es farà el tractament del vi perquè és un procediment industrial.

Vam preguntar que què podíem fer com a CCCC per aconseguir que el Consell Executiu (CE) insti perquè Collserola tingui el valor de parc Natural. El M. Martí va dir que ell particularment opina que és millor que Collserola sigui parc Periurbà ja que la figura de parc Natural és difícil que prosperi. Tot i això vam insistir en què volem que Collserola sigui parc Natural. Ho vam portar a votació: 1 vot en contra, 1 abstenció i la resta a favor. Però com que havien marxat unes 4 persones no vam arribar al quorum necessari perquè aquesta decisió es portés al CE (això ens ho va recordar ben clarament el senyor secretari de la taula, no fos cas que ens pensessim que arribaríem a algun lloc amb aquesta votació). Tot i això van dir que ho dirien al CE.

Vam demanar que es torni a redactar l'article 39 modificat per a les activitats extractives (pedrera Berta), i ens van dir que hi ha altres articles que també s'haurien d'adaptar a la realitat.

--

... fins d'aquí uns quants mesos no disposarem de l'acta oficial, per tant, qualsevol company/a que també estigués present a la reunió que faci els comentaris pertinents, i afegeixi o tregui el que calgui.


[Coordinadora Via Verda] [Collserola]