Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola - PCDC

Butlletí 3

Octubre de 2002

Si et vols subscriure a aquest butlletí i rebre els següents números, comunica'ns-ho a: butlleti@viaverda.dhs.org

http://Collserola.n3.net

Articles

Seccions

Articles als mitjans de comunicació

 • Hàbitats trencats. Les autovies, les línies fèrries i les construccions redueixen la biodiversitat en fragmentar l'ecosistema i aïllar els animals (El País)
 • Puig enceta una polèmica en proposar que es revisi el Pla general metropolità (El País)

Fe d'errates

Adreces

Adreça de contacte del butlletí: butlleti@viaverda.dhs.org

Adreça de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola: plataforma_Collserola@SoftHome.net

Pàgina web de Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola: http://Collserola.n3.net


Les entitats membres de la PCDC ens reunim regularment, 2 cops al mes. A més, independentment d'aquest treball conjunt entre els diferents municipis que envolten Collserola, cada entitat treballa al seu poble o ciutat, tot tenint en compte les peculiaritats de cadascun d'ells i la imminència en la posada en marxa dels projectes especuladors agressius amb la serra de Collserola.


Altres números del butlletí publicats

1 - Abril 2002

2 - Juliol 2002


Articles


Plataforma Cívica en defensa de la Vall de Sant Just Desvern

Més informació: http://www.pangea.org/alnus/

A partir del debat ciutadà que hi ha hagut a Sant Just Desvern aquest any (2002), atesa l'amenaça d'urbanitzar la vall de Sant Just segons el planejament urbanístic vigent, es copsa en general la preocupació de la gent per aquesta situació i la necessitat de fer un front comú.

El debat cívic del Fòrum ambiental de l'Agenda 21 sobre Collserola també va palesar la voluntat global de preservar la vall i que s'integri dins el Pla especial de Collserola.

Finalment el dimecres 25 de setembre la Plataforma ha començat a prendre cos amb el recolzament de força jovent del poble. A partir d'ara, hi ha una nova veu a Sant Just Desvern que aglutina un sentiment de defensa de la natura en front de l'especulació urbanística a la nostra vall.

Manifest en defensa de la Vall

La serra de Collserola és un patrimoni comú de tots els ciutadans del nostre país i particularment dels residents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que cal preservar de les agressions, principalment urbanístiques -construcció d'urbanitzacions i vials-, que s'hi estan duent a terme i de les que poden efectuar-s'hi a l'empara del Pla general metropolità (PGM), que reconeix dins de l'entorn de la serra l'existència de diverses zones urbanitzables fins i tot dins del parc de Collserola.

La vall de Sant Just, tot i que una part està dintre del parc de Collserola, està també seriosament amenaçada i podria perdre's un valuós patrimoni històric, natural i paisatgístic.

Davant d'aquest fet, neix la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall, col·lectiu de santjustenques i santjustencs; units per l'interès en la defensa i preservació del territori.

No volem perdre la vall, volem conservar-la.

La Plataforma assumeix el "Manifest per un nou marc de protecció de Collserola", aprovat l'any 2001 per la Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola.

Com a Plataforma Cívica volem:

 • Salvar la Vall de l'especulació urbanística i la depredació ambiental.
 • Que les zones no urbanitzades (qualificades com a zones 21 en el PGM) de Bell-Soleig, ca n'Oliveres, can Vilà, can Carbonell, can Biosca i la Miranda es classifiquin com a zones no urbanitzables.
 • Impedir la construcció de noves vies de comunicació a la Vall.
 • L'ampliació dels límits del parc de Collserola i de l'actual Pla d'espais d'interès natural (PEIN), és a dir, integrar al parc de forma completa les zones de Sant Just abans esmentades.
 • La suspensió de qualsevol actuació urbanística que pugui sorgir d'ara endavant fins que no es revisi el planejament vigent.
 • Que l'Ajuntament de Sant Just es posicioni de forma clara i rotunda a favor de la no urbanització de la Vall.

Convidem doncs a totes les ciutadanes i ciutadans de Sant Just i a les entitats del poble a adherir-se a aquest Manifest i a treballar plegats en la defensa de la nostra Vall.

Plataforma Cívica en Defensa de la Vall.

Les trobades de la Plataforma tenen lloc al casal de joves (avinguda de la Indústria 34) a partir de les 20 h. Obert a tots els interessats.


Cerdanyola: la ciutat de la Universitat.

No al Centre Direccional!

Associació Cerdanyola Via Verda

A Cerdanyola tenim una universitat, un espai encara més o menys agrícola a tocar de Collserola, però a la plana, que és tan gran com tot el nucli urbà, i on es reflecteix amb contundència l'antagonisme entre una opció urbanista clàssica de vivendes i polígons industrials i una altra d'aprofitament de natura i universitat.

El projecte de Centre Direccional

La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cerdanyola pretenen edificar les 350 Ha. situades a la plana entre el nucli de Cerdanyola i el terme de Sant Cugat i limitades per l'autopista A-7/B-30 al nord i la carretera que uneix pel sud aquestes dues poblacions (una quadrícula o illa de l'Eixample barceloní ocupa 1 Ha., per tant, el projecte de Centre Direccional equival a unes 350 illes). Aquests terrenys, la major part desl quals són de propietat pública, actualment són agrícoles de secà i també podem considerar que són reserva o base per a la fauna de Collserola i la seva via de pas cap a Sant Llorenç de Munt.

El nostre projecte alternatiu, Cerdanyola: la ciutat de la Universitat

Aquest projecte consisteix essèncialment en el següent:

 • Objectius bàsics: Preservar per a les generacions futures un espai alhora conector biològic entre dues reserves naturals, base de recerca per a la UAB, possible conversió en espai agroforestal o el que aquelles generacions decideixin.
 • Dedicar per a construccions aproximadament un terç dels terrenys que tenen previstos edificar al Centre Direccional, començant per les últimes edificacions de Cerdanyola i el que s'anomena Parc Tecnològic fins, aproximadament, el Castell de Sant Marçal, preservant lliure de tota mena d'urbanització la resta. La UAB ens ha dit que la universitat necessita centres de recerca; és a dir, que aquest espai edificable esdevingui un Parc Científic. Val a dir, a més, que aconseguiríem apropar físicament el municipi a la Universitat i crear força llocs de treball.
 • Les altres dues terceres parts no edificables es dedicarien a mantenir els actuals conreus de secà o d'altres alternatius, així com millorar rieres i entorns o convertir-les en un espai agroforestal. També milloraríem els aqüífers i tres dels vectors mediambientals: el sòl, l'aigua i l'aire i de retruc la flora, la fauna (tant racional com irracional). Aquesta és la Via Verda Sant-Llorenç Collserola.

Actualment, el procés perquè comencin a construir al Centre Direccional es troba pendent de l'aprovació definitiva del Pla parcial. La modificació del Pla general metropolità es va aprovar el dia 15.10.2002. Per tant, legalment només ens queda l'opció d'anar al contenciós.

Mentre, tant l'Associació Cerdanyola Via Verda (http://viaverda.dhs.org), com la Xarxa Ciutadana Via Verda Cerdanyola 21 (http://viaverda.dhs.org/index_xarxa.html) i la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (http://Collserola.n3.net), entre altres tasques, organitzem actes. El proper serà la passejada en bicicleta per la Via Verda, que tindrà lloc el dia 9.11.2002 a les 10.30. Sortirem des de la plaça de l'Estatut de Cerdanyola, arribarem al monestir de Sant Cugat i tornarem a Cerdanyola.

(més informació: Bicicletada per la Via Verda)


La Plataforma Torre Negra proposa la creació del parc rural de Torre Negra i la riera Major a Sant Cugat i Cerdanyola

La Plataforma Cívica per la Defensa de Torre Negra i Rodalies ha presentat avui al.legacions al procés de Modificació del PGM per a la preservació integral del sector Torre Negra. Tot i valorar de forma positiva l'aprovació inicial d'aquest tràmit per part de l'Ajuntament de Sant Cugat el passat mes de juliol, la Plataforma enten que la modificació conté uns quants aspectes confusos, incomplerts i àdhuc contradictoris amb l'esperit de protecció que cal esmenar.

En aquest sentit les al.legacions proposen 15 esmenes a la documentació aprovada, que fan referència a l'àmbit de protecció, els habitatges, els equipaments, la vialitat i les rieres.

La principal novetat és la proposta de crear un Parc Rural d'àmbit supramunicipal que lligui els termes de Sant Cugat i Cerdanyola. La proposta planteja que la riera que separa la plana del Vallès de la Serra de Collserola -coneguda com a riera del Sant Crist al terme de Sant Cugat, i Riera Major a Cerdanyola- es converteixi en l'eix vertebrador del futur Parc Rural. D'aquesta manera es faria un reconeixement a la unitat natural i paisatgística de tot el curs fluvial, tot concretant els esforços socials i administratius per protegir -fins a la data de forma aillada- la capçalera del torrent i el sector Torre Negra, a Sant Cugat, i la Via Verda i l'espai agroforestal de can Codina-can Canaletes, a Cerdanyola*.

Pel que fa a la resta d'esmenes, les al.legacions apunten a la necessitat de trobar alternatives a la construcció d'habitatges dins de les tres illes de sòl urbà existents a Torre Negra, adaptar els usos dels equipaments actuals i el manteniment de la xarxa viària existent a la seva ubicació en el Parc Rural i crear una clau urbanística específica per a la protecció de torrents i rieres.

També és important destacar la urgència de la redacció del Pla Especial de Protecció, que haurà de concretar molts aspectes que al tràmit actual sols són abordats de forma superficial, i que definirà, en definitiva, els usos, la gestió i la extensió d'aquest espai natural. Sant Cugat del Vallès, 14 d'octubre de 2002.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb:

Kristian H.: 93 581 25 09

Kristian.Herbol@uab.es

________

* La capçalera de la riera del Sant Crist ha estat fortament agredida per la urbanització de la Costa del Golf i l'actual ampliació del camp de golf de Sant Cugat. Tanmateix segueix vigent el compromís de la Comissió de Seguiment de l'Ajuntament de Sant Cugat d'aconseguir una "protecció selectiva" per aquest indret.

El valor de la riera pel seu pas per Torre Negra (entre la carretera de l'Arrabassada i el terme de Cerdanyola) ha estat destacat tant per informes de la Universitat de Barcelona com del Parc de Collserola, així com pel propi Departament de Medi Ambient de la Generalitat. El polèmic projecte de ronda Sud ha quedat aparcat justament en reconeixement d'aquests valors.

La preservació de la Via Verda entre les poblacions de Sant Cugat i de Cerdanyola ha estat un anhel social reconegut pel Consell Comarcal i tots els municipis del Vallès, malgrat la polèmica encara vigent per la retallada que en provocarà la construcció del Centre Direccional.

Finalment, l'espai agroforestal de can Codina-can Canaletes cerca un reconeixement als seus valors socials, històrics i ambientals un cop sembla descartada l'opció de contruir-hi un camp de golfSeccions


Visita a Collserola

Sobre el paper tothom reconeix que cal preservar Collserola com a espai natural. Aquest mosaic de paisatges agroforestals i d'ambients singulars situat al bell mig de la regió metropolitana (Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat) garanteixen una notable biodiversitat i compleixen una funció insubstituïble per garantir la sostenibilitat de tota l'Àrea Metropolitana.

Tanmateix, aquests espais naturals es troben amenaçats de tal manera que cal actuar si volem que Collserola continuï sent un espai natural.

La passivitat i, desgraciadament, la complicitat de les administracions davant de les greus amenaces ens plantegen un repte cívic i democràtic davant del qual no restarem indiferents.

La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) vol evitar el següent:

 • L'aïllament:avui Collserola té una continuïtat molt difícil cap als altres espais naturals. Ara es vol urbanitzar l'espai de continuïtat més important cap al Vallès amb el creixement de Cerdanyola fins a Sant Cugat.
 • La fragmentació: provocada per un seguit insaciable d'urbanitzacions, equipaments i vies de trànsit rodat que fomenten l'ús dels vehicles privats com els projectes de túnels d'Horta i Central i la nova carretera de Cornisa.
 • La pèrdua d'espai: tots els municipis de l'entorn de Collserola tenen espais amenaçats per noves urbanitzacions i equipaments.
 • La contaminació: l'Entitat Metropolitana, incapaç de gestionar ecològicament els residus de la gran ciutat, han omplert completament la vall del Joan al parc del Garraf. Ara vol construir un nou abocador metropolità entre el Papiol i Sant Cugat. Així mateix, els abocaments en algunes rieres de Collserola són un problema no resolt.

Conèixer in situ els valors de Collserola sense desviar d'aquestes greus amenaces és l'objectiu de les tres sortides matinals guiades que us presentem. Les sortides són obertes als nostres associats, simpatitzants, amics i totes aquelles persones interessades en protegir Collserola com a veritable espai natural.

Data límit per a inscriure's: 4.11.2002, a qualsevol de les entitats que formem la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola oa laa mateixa adreça dela PCDC plataforma_Collserola@SoftHome.net

* Diumenge 10 de novembre de 2002: 1a matinal

(punt de trobada: Molins de Rei, plaça de Catalunya, davant de l'Ajuntament a les 9h. del matí. Transport públic: Renfe-Molins de Rei o autobús)

 • La Pedrera Berta i connector occidental o de Rubí

Visitarem aquesta pedrera que el mateix Consorci qualifica com un dels pitjors atemptats ecològics al parc. La regeneració d'aquest espai permetria consolidar els espais de connexió cap al Vallès fortament condicionats per l'autopista, el futur traçat del TGV i els polígons industrials de Castellbisbal, així com cap a la riera de Rubí - riu Llobregat. 

 • El Papiol

La regidoria de medi ambient ens farà cinc cèntims de les seves actuacions en l'àmbit de Collserola. Aprofitarem també per a veure in situ la solució adoptada pel municipi sobre el vial de circumval·lació.

 • Molins de Rei

Molins té tres zones 21 (urbanitzable no programat) amb possibilitats que els constructors les envaeixin. Darrerament l'Ajuntament ha fet un intent lloable de desprogramar alguns espais per preservar-los com a zona verda malgrat les accions judicials empreses pels propietaris i urbanitzadors. Així mateix, comprovarem el sever impacte que ocasionaria la futura carretera de cornisa, si mai es construís.

 • Cimentera Samson

Per veure el sector de Collserola del municipi de Sant Feliu pujarem al puig de santa Creu d'Olorda des d'on observarem tota la vall baixa del Llobregat i la brutal zona d'extracció de la indústria Samson dins del parc.

 • Sant Just Desvern

A Sant Just, l'agrupació Alnus-AEEC ens explicarà les diferents actuacions que hi ha previstes:

A Mas Lluhí està previst construir 'una urbanització que envairia els límits del Parc. Entre can Coscoll i can Gelabert poden edificar-hi qualsevol equipament metropolità. Un altre sector de creixement és el que inclou la Miranda i can Biosca. Finalment, l'àrea més gran és la que va de la plana Pedrosa i el Bell Soleig fins a can Carbonell.

 • Esplugues

Visitarem la zona de les capçaleres dels torrents d'Esplugues. A la zona de la plaça Mireia podrem analitzar els equipaments construïts en una de les portes d'accés a la serra.

* Diumenge 24 de novembre: 2a matinal

(punt de trobada: plaça de l'Estatut (Cerdanyola del Vallès), Avinguda de la Primavera cantonada carrer de Sant Iscle a les 9 h del matí. Transport públic Renfe-Cerdanyola o autobús)

 • Montcada i Reixac i connectors cap al riu Besós i la serra de Marina

Coneixerem aquesta zona on Collserola troba en l'autopista C-58 (antiga A-18) un entrebanc per al connector verd amb el riu Besós i la serra de la Marina.

Montcada i Reixac té un barri de construcció irregular dins la zona del parc. L'Ajuntament hauria de ser conscient de què hauria de fer alguna gestió al respecte i passar aquestes vivendes a l'altre costat de l'autopista, ja que aquí l'autopista marca el límit del parc.

 • El cementiri de Collserola

Situat al bell mig del parc i amb projectes d'ampliació.

 • Puig de la Guàrdia (sobre de can Coll)

Pujarem en aquest mirador per veure el gran espai de la Via Verda fins Sant Llorenç de Munt i percebre la magnitud de la tragèdia del Centre Direccional. A més, podrem veure la connexió cap a la serra de Marina i els vessants vallesans de la serra.

 • Can Codina-can Canaletes

Un cop rebutjat el camp de golf l'actual espai agroforestal de can Codina-can Canaletes està amenaçat per un estat d'indefinició. Aquesta zona és el límit urbà de Cerdanyola en direcció a Collserola i la riera s'està recuperant.

 • Centre Direccional + Via de cornisa (sector Sant Cugat)

Actualment el CentreDireccional inclou una gran extensió d'espais agrícoles, petits espais forestals, torrents i vaguades, ... que acompleixen una funció insubstituïble: mantenir la connectivitat natural entre Collserola i la plana del Vallès i Sant Llorenç del Munt.

 • Torre Negra, la Queixalada

A Sant Cugat visitarem els magnífics espais agroforestals que s'estenen des del límit actual de la ciutat cap a la Torre Negra. Es tracta d'una zona qualificada com a 21 (urbanitzable opcional) i perillava de ser urbanitzada per la pressió de les constructores Núñez i Navarro o Rodés.

* Diumenge, 15 de desembre: 3a matinal.

(Punt de trobada: metro Montbau, sortida pla de Montbau, cantó muntanya, a les 9 h.)

 • Reforma urbanística de la zona de Pedralbes i can Caralleu

El Ple municipal de la ciutat de Barcelona va refusar la urbanització d'aquesta zona; tanmateix sembla que es manté el projecte de vial de connexió entre la ronda de Dalt i Esplugues-Sant Just. La comissió de l'AMPA de l'escola Costa i Llobera va recollir 7.000 signatures per denunciar aquesta situació i ens podran donar tots els detalls i la seva valoració de la solució adoptada.

 • Vallvidrera

A Vallvidrera veurem la construcció de vivendes a la zona de Casafranca (la Budellera), un barranc d'obaga on hi havia una vegetació molt desenvolupada. Ara hi resta ùnicament el ciment i les cases.

En segon lloc observarem com les edificacions de la vessant barcelonina s'endinsen a la serra creant un contínuum urbà.

Finalment, coneixerem els valors naturals (així com la degradació) de la zona del Pantà i, si fos possible, el nou projecte de remodelació.

 • Sector Montbau Entrada del túnel d'Horta

A Barcelona es mostra la zona que restaria afectada per l'entrada del túnel d'Horta; es tracta d'un espai degradat amb poca vegetació. Hi podrem observar algunes vivendes possiblement d'origen d'autoconstrucció que es veurien afectades de ple pel nou vial.

L'Associació de veïns de Montbau també ens informarà sobre l'ampliació del cementiri d'Horta com a conseqüència del nou tanatori, un exemple més de com sota l'excusa de nous equipaments Collserola va rebent noves agressions.

 • Sortida del túnel d'Horta

Més endavant del matí podrem pujar al turó de Valldaura des d'on es pot veure molt bé per on es preveu fer a cel obert l'ample vial. A diferència del cas del túnel de Vallvidrera, on hi havia una carretera i una taca d'urbanitzacions al llarg del seu traçat, a la part de Cerdanyola hi ha les valls menys humanitzades de la serra, de manera que l'impacte molt sever afectaria les zones més ben conservades de Collserola.

 • Estació d'autobusos

L'Autoritat Metropolitana del Transport està acabant de completar la nova estació que ha provocat un impacte important sobre Collserola per sobre de la ronda de Dalt a causa del queixal considerable que han ocasionat les obres. Segons l'EMT hi ha previst una correcció dels talussos per tal de minvar l'impacte paisatgístic. Amb tot, caldrà disposar d'informació i fer un seguiment rigorós dels possibles impactes com ara trànsit continuat, fums, sorolls, vessaments de líquids i altres residus.

 • Can Masdéu

La casa ocupada de can Masdéu està situada dins del Collserola del Nord-est de Barcelona. La propietat de l'edifici pertany a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Hospital de Sant Pau i al col·legi de Metges. Tanmateix, el col·lectiu okupa amb el suport dels veïns i d'altres col·lectius han aconseguit posar de manifest l'absència de projectes de la propietat des d'un punt de vista de la sostenibilitat i la preservació del seu entorn.

La nostra PCDC dóna ple suport al projecte social de vida alternativa integrada amb la natura de la zona i de promoció de can Masdéu com a Centre permanent d'informació i d'activitats de sensibilització i d'educació ambiental oberta a tots els veïns i persones interessades.

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola


Bicicletada per la Via Verda

Estimats amics i amigues, amiguetes i amiguets, ciutadanes i ciutadans. Tenim el goig d'anunciar-vos una macro passejada amb bicicleta, o potser per a alguns (segons al que hi esteu avesats) una mini passejada, però això sí, molt agradable i festiva per a tothom, tant pel dia en què es farà, dins el marc de la Festa Major de Sant Martí, com per l'entorn del seu magnífic recorregut. Passejant fins a Sant Cugat podrem veure, a la dreta, tots els camps de la Via Verda, a l'esquerra, la riera Major i, culminant l'horitzó, Collserola. Aquests terrenys estan en greu perill amb la construcció del Centre Direccional (http://viaverda.dhs.org/index_centre_direccional.html)!

Ens agradaria que tots poguéssiu participar en la passejada, per recórrer aquesta part de Cerdanyola que potser encara no coneixem prou bé i que correm el risc de perdre.

Des d'Urbanisme ens han confirmat l'assistència de la policia local durant la passejada, per garantir la seguretat en el trajecte.

- Dia: dissabte 9 de novembre de 2002.

- Hora: 10.30 (inscripcions).

- Lloc: plaça de l'Estatut (plaça de la C) de Cerdanyola del Vallès.

- Preu: la voluntat.

- Sortida: 11 h.

- Durada: màxim 2 hores (fins les 13 h.).

- Itinerari: plaça de l'Estatut - avinguda de la Primavera - avinguda de Catalunya - carrer de Francesc Layret - Sant Martí - carrer de Sant Ramon - carretera de Sant Cugat - Monestir de Sant Cugat. Descans de 15 minuts. Tornada cap a Cerdanyola - entrada pel carrer de Sant Ramon - carrer Anselm Clavé i la plaça de sant Ramon.

Xarxa Ciutadana Via Verda Cerdanyola 21


La riera de Vallvidrera


La conca de la riera de Vallvidrera, per la seva proximitat a Barcelona, és una conca que viu sota una forta pressió antròpica. Les diferents urbanitzacions de les Planes, la Floresta i la Rierada, els túnels de Vallvidrera, la protecció del Parc, l'ús del lleure... són uns condicionats que denoten un aspecte propi a aquesta riera.

El naixement actual de la riera és dins d'una gran canonada que es va construir paral·lelament a la construcció dels túnels de Vallvidrera. Així, amb un origen desconegut, es troba el primer afluent: la depuradora de les Planes. La baixa qualitat química d'aquests primers metres, marcarà irreversiblement l'estat ecològic de tota la riera que millorarà fins a una qualitat acceptable. Aquesta millora, però, no succeirà fins arribada a la zona de can Busquets on un bosc de ribera possibilita l'autodepuració amb l'absorció de nutrients, l'aport de producció primària i la creació d'hàbitat fluvial pel desenvolupament de la fauna.

Un cop la riera redueix la càrrega de contaminació orgànica inicial, apareix una estructurada xarxa tròfica amb espècies fluvials de grans depredadors com el barb cua-roig, la serp d'aigua o amfibis com la granota, el gripau o la salamandra. Malgrat aquesta nova estabilitat, uns nous factors impedeixen la correcta recuperació de l'ecosistema. Per un costat destacar la contaminació difusa que arriba dels petits nuclis urbans que travessa que, malgrat tenir una baixa incidència, es veuen agreujats en èpoques de sequera. La sequera, però, és l'últim gran problema de la riera ja que malgrat ser un riu temporal, les extraccions humanes tenen una forta incidència reduint el seu cabal fins al 0.

El pas per les zones agràries redueixen la qualitat del bosc de ribera malgrat que, en zones centrals del parc, gaudeix d'una protecció. La figura del parc de Collserola és important per al desenvolupament d'aquesta tipologia forestal i la seva connectivitat amb el bosc adjacent. Aquest fet millora de forma important, com ja s'ha comentat, la qualitat ecològica de la riera.

Per acabar, la riera arriba al seu tram final, a la seva plana al·luvial on l'espera un polígon industrial que abocarà les seves aigües residuals i exterminarà tot el bosc de ribera. La millora ecològica que ha aconseguit la riera després d'un origen en una depuradora, es destrueix pocs centenars de metres abans de perdre's aigües enllà del Llobregat.

Cepa, Centre d'Ecologia i Projectes AlternatiusArticles al mitjans de comunicació


Cimera sobre el desenvolupament sostenible

Hàbitats trencats.

Les autovies, les línies fèrries i les construccions redueixen la biodiversitat en fragmentar l'ecosistema i aïllar els animals.

La varietat de formes de vida que ocupen la Terra constitueix la biodiversitat. Un tresor del que encara queda molt per conèixer. Un exemple: es calcula que hi ha entre 10 i 15 millons d'espècies, però només se n'han descrit detalladament 2 millons. Les Nacions Unides calculen que l'extinció de mamífers i ocells pot superar més de 100 vegades la taxa que podríem esperar si no hi hagués activitats humanes. La seva pèrdua suposa greus reduccions en els béns, ja que l'ONU considera que el 40% de l'economia mundial es basa en productes i processos biològics.

Entre les activitats que degraden la biodiversitat dels països com Espanya hi ha la construcció de carreteres i la urbanització. Són els efectes barrera, que fragmenten els hàbitats. Poden provocar des d'extincions locals d'animals fins a l'empobriment biològic d'una àrea. Una àmplia revisió sobre l'impacte d'aquestes vies en la fauna, la primera a Espanya, planteja la necessitat d'abordar el problema en conjunt.

Sovint, les diferents espècies que habiten les regions on hi ha una carretera no s'atreveixen a creuar-la. I si ho fan, no són estranys els atropellaments. Per paliar-ho, els últims anys s'han desenvolupat passos per a animals. Tot i que s'han mostrat efectius, el seu seguiment no és generalitzat, per la qual cosa el seu efecte a mig i llarg termini no és bén conegut.

Sovint, els efectes es noten més enllà dels voltants de la via i es combinen amb la presència d'àrees urbanitzades, agricultura o deforestació. La seva acumulació acaba provocant una notable reducció de masses forestals que, a la vegada, redueix la riquesa biològica. Estudis realitzats durant la darrera dècada han establert una reduïda capacitat per allotjar aus forestals en boscos inferiors a les dues hectàrees, els més freqüents en les submesetes nort i sud de la Península. El teixò i el gat mesquer, entre els mamífers de mida mitja, restringeixen la seva presència 'gairebé exclusivament' a boscos de més de 100 hectàrees.

L'efecte barrera es fa notar especialment sobre els ungulats, animals que, com el cérvol, es mostren reticents a usar els passos estrets. La biòloga Carme Rosell, la segona de les coordinadores de l'informe espanyol, va comprovar aquest fet en un seguiment d'un any de 56 drenatges i passos inferiors i superiors a una via de transport. Cap dels drenatges va ser utilitzat pels ungulats silvestres.

La situació no sembla igual pel que fa als carnívors. S'ha demostrat que les carreteres marquen el límit de dispersió per a les guineus, els teixons i les fagines. En el cas del llop, en expansió a Espanya, la carretera no sembla suposar una barrera, tot i que sí quan es combina amb zones urbanitzades.

En relació amb el linx, diferents estudis evidencien que l'efecte barrera depèn de les dimensions de la via: si es tracta de carreteres intermitges, el linx travessa sense problemes, tot i que hi ha risc d'atropellament.

L'informe, elaborat a iniciativa de la UE i en el que participen 16 països, avalua fins quan la fragmentació d'hàbitats empobreix la biodiversitat europea. La part espanyola de l'informe coincideix en allò que és negatiu dels efectes barrera. 'La fragmentación de hábitats genera pérdida de diversidad, pero sabemos poco de los efectos combinados que provocan las distintas barreras', indica Georgina Álvarez, responsable d'Anàlisis Territorial del Ministeri de Medi Ambient i una de les coordinadores de l'informe. D'acord amb les dades de l'informe, el primer d'aquestes característiques que s'elabora a Espanya, interposar barreres en els ecosistemes pot ocasionar la pèrdua de fragments d'hàbitat, la disminució de qualitat o una reducció de dimensions.

Això, més la mortalitat per atropellament, ha impulsat els darrers anys diferents mesures correctores: vallats a les vies, drenatges per a animals o passos específics. Els túnels i els viaductes són les estructures que millor garanteixen la permeabilitat d'una via per a la fauna. El seu preu elevat, tanmateix, en limita la construcció. Altres opcions són els falsos túnels, els passos superiors adaptats o els ecoductes, estructures similars a ponts que simulen amplis passos naturals per sobre la calçada. Georgina Álvarez coincideix: les carreteres, l'agricultura i la progressiva urbanització del paisatge creen 'efectes acumulatius', per la qual cosa cal considerar-los en conjunt quan es planifiqui el territori.

Traducció de l'article de Xavier Pujo Gebelli, publicat el dissabte 31 d'agost de 2002 a El País Digital.


Puig enceta una polèmica en proposar que es revisi el Pla general metropolità

El conseller de Política Territorial, Felip Puig, ha enviat una carta als ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona en la que els notifica la seva voluntat de promoure que es revisi el Pla general metropolità (PGM). Puig els demana que designin els seus representants i interlocutors per al procés.

La proposta de Puig obre una nova polèmica i es trobarà amb diversos problemes: el primer és que els ajuntaments no tenen la intenció de col·laborar en l'assumpte. Però, a més, el Govern català no té competències per revisar el pla i tampoc hi ha l'organisme legal per fer-ho ja que CiU va impusar en el Parlament la dissolució de la Corporació Metropolitana de Barcelona, però no ha presentat encara el Pla territorial metropolità que permetria un organisme substitutori.

El PGM va ser aprovat l'any 1976, després d'anys de feina intensa. Un dels seus principals redactors, Joan Anton Solans, fou el responsable d'urbanisme del Govern català, d'on va marxar per les seves discrepàncies amb el conseller Pere Macias. El PGM ha servit durant tots aquests anys per realitzar la planificació urbanística, ja que determina quin sòl és urbanitzable, industrial o reservat per a serveis. La carta de Puig fou interpretada ahir com una broma àcida pels socialistes.

Responsables de diversos ajuntaments metropolitans van comentar ahir la iniciativa de Puig sobre el PGM i van decidir presentar una resposta comuna: 'És una actitut electoralista a la que CiU ja ens té acostumats. Ho fa cada vegada que se s'aproximen campanyes electorals', va afirmar un portantveu municipal en nom de diversos consistoris. I va afegir: 'És una fanfarronada. No té competències per fer-ho perquè el PGM només pot revisar-se a instàncies dels ajuntaments. No hi ha un marc territorial on revisar el pla, per pròpia incompetència del Govern català, que va dissoldre la corporació i durant anys i anys ha estat incapaç de redactar el PGM'.

I per si algú tingués algun dubte, encara va dir: 'El ajuntaments no tenim la més mínima intenció de col·laborar perquè no és una proposta seriosa i, sobretot, perquè considerem que el PGM ja està bé com està i serveix per a allò que ha de servir, amb les modificacions que han anat tenint lloc quan ha calgut'.

La proposta de Felip Puig no és nova, tot i que sí que ho és la fòrmula utilitzada: una carta a cadascun dels alcaldes afectats. Puig ja va suggerir que convenia revisar el pla l'11 de febrer de l'any passat, durant una conferència que va pronunciar a Barcelona.

La reforma del PGM és una de les banderes del grup municipal de CiU. L'actual president del grup, Joan Puigdollers, argumenta per a això l'alt grau de modificacions realitzades. A Barcelona, segons una anàlisis efectuada per Puigdollers ara fa un any, el 27% del sòl ha estat requalificat respecte dels usos que els va assignar l'any 1926 el Pla general metropolità.

Si CiU és favorable a la revisió, els socialistes són acèrrims detractors. El diputat Manel Nadal ahir ho va rebutjar de totes totes. 'És que, encara que volguéssim, durant aquesta legislatura no hi hauria temps per fer-ho', va dir. Xavier Casas va adduir que hi ha un motiu més per no revisar': 'Comportaria la supressió de llicències en tota l'àrea metropolitana, cosa que podria durar fins a cinc anys'.

Traducció de l'article de F.A., publicat el divendres 18 d'octubre de 2002 a El País.Fe d'errates

Butlletí 2: Síntesi de les exposicions dels aspectes naturals de la Jornada 'Present i futur de Collserola de 27.04.2002

[...]

S'ha calculat científicament que entre 2 i 2,5 ha de bosc temperat absorbeixen el CO2 emès per una persona d'estil de vida europeu. Per tant Collserola pot absorbir el CO2 emès per només unes 2000 persones mentre el bosc continui desenvolupant-se i creixent, però la tendència és que aquesta capacitat d'absorbir CO2 netament es vagi reduint a mesura que la biomassa del bosc augmenti i s'aproximi a una situació estacionària si és que encara no hi ha arribat. En aquesta futura situació estacionària no absorbiria gens de CO2.

[...]


[Coordinadora Via Verda] [Collserola]