Finca can Calopa (Collserola - Barcelona)

Durant l'any 2001 l'Ajuntament de Barcelona va actuar irregularment en la finca can Calopa de Dalt, a Collserola, dins el terme municipal de Barcelona, tallant 3 Ha de terreny (una gran part del qual estava ocupat per massa forestal) i plantant vinyes, amb l'objectiu d'elaborar vi per a les recepcions oficials de l'Ajuntament.

En el seu dia, CCOO (Comissions Obreres) i la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona), entitats membres de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, van presentar un informe a la premsa denunciant les irregularitats que es van cometre.

Posteriorment, l'Ajuntament de Barcelona, presionat per aquest informe, va intentar regularitzar la situació elaborant un projecte. Aquest és en realitat un projecte de jardineria, que no té res a veure amb una vinya.

A aquest projecte les entitats esmentades vam presentar, en el seu moment, al·legacions en les que s'indiquen totes les irregularitats que es farien en dur-se a terme el projecte del vi.

Actualment, l'Ajuntament es treu de sobre el tema de la vinya i el traspassa al Consorci del Parc de Collserola.

CCOO, Ecologistes en Acció i la FAVB considerem que aquest tema del vi a can Calopa és un projecte especulatiu, que s'ha realizat amb moltes irregularitats (i algunes il·legalitats), i que val la pena afegir a l'agenda de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola.

Eduardo Mateos

Departament de Medi Ambient

CCOO de Catalunya

8.07.2002[Coordinadora Via Verda] [Collserola]