Can Borrull - Sant Cugat

19.06.2003

Nota de premsa

El Consorci de Collserola fa un informe desfavorable sobre la modificació puntual del Pla general metropolità al sector de can Borrull (Sant Cugat del Vallès)

El Consorci del Parc de Collserola va enviar l'informe el passat 12 de març a l'Ajuntament de Sant Cugat. Els arguments per informar desfavorablement són els següents:

Actualment l'Ajuntament ha fet l'aprovació inicial però encara resten per fer les aprovacions provisional (Ajuntament) i definitiva (Generalitat).

La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola demana al nou consistori de Sant Cugat que tingui en compte aquest informe desfavorable i les demandes socials de major protecció de Collserola i que no tiri endevant aquesta modificació de PGM. Volem recordar que tots els partits polítics locals es van comprometre, en resposta a una esquesta que vàrem el·laborar, a augmentar el grau de protecció de Collserola, la qual cosa és clarament incompatible amb aquesta modificació de PGM.

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

Per a més informació: Lluís Llerena 936745793


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]