Noves Agressions sobre Collserola!


Rebuig ciutadà a l'obstrucció urbanística de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç i a l'abocador metropolità de Collserola

Diverses entitats membres de la recentment creada Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola han presentat aquesta setmana al·legacions contra el projecte de Centre Direccional Cerdanyola-Sant Cugat (dilluns passat) i un recurs contenciós administratiu contra el projecte de fer un nou abocador metropolità de residus dins del Parc de Collserola (ahir dimecres).

Centre Direccional

La urbanització del Centre Direccional Cerdanyola-Sant Cugat és, amb una superfície de 343 hectàrees, la major operació urbanística actual en sòl urbanitzable de tota la Regió Metropolitana de Barcelona. En termes de magnitud implica pràcticament duplicar la superfície actual del casc urbà de Cerdanyola en direcció a Sant Cugat, en paral.lel a la Serra de Collserola i a l'autopista B-30.

La separació física entre les dues poblacions es veurà limitada a 400 metres. A més cal considerar que dins d'aquest reduït espai hi ha la previsió del Pla General Metropolità de fer-hi la sortida del futur túnel Central (o de Sant Medir) de Collserola.

S'incompleix d'aquesta manera la resolució del Parlament de Catalunya del 25 de maig del 2000 en el sentit de protegir el corredor natural entre Collserola i la Sant Llorenç de Munt i de crear la xarxa d'espais lliures del Vallès. Entre el Centre Direccional i el camp de golf de Torrebonica tot intent de potenciar la Via Verda queda en paper mullat.

Abocador metropolità

A instàncies de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha donat el vist-i-plau a la modificació del Pla Especial de Protecció de Collserola a la baixa, de cara a permetre la ubicació d'un abocador de classe II (residus no especials) en l'espai de la pedrera Berta, situada en els termes d'el Papiol i Sant Cugat del Vallès.

Des de l?any 1989 diverses entitats ecologistes i veinals fan propostes per millorar el Pla Especial de Proetecció, donat que actualment no pot fer front a les previsions de nous vials, urbanitzacions i equipaments en aquest espai natural. La impossibilitat de modificar el Pla Especial per a millorar la protecció de Collserola contrasta amb la celeritat amb la que les administracions s'han posat d'acord per donar el vist-i-plau a l'abocador sense disposar d'estudis d'alternatives i sense considerar els treballs hidrogeològics objectius. Amb aquesta actitud es demostra un cop més que Collserola és sols una reserva de sòl per a les necessitats urbanes de la gran Barcelona i que la seva suposada protecció és també paper mullat.

Plataforma Cívica

Per a fer front a aquestes dues grans amenaces, que es complementen amb el perill d'urbanització de Torre Negra (Sant Cugat) i de la construcció del Túnel d'Horta, a més de tot un cúmul continu d'agressions que pateix la Serra de Collserola, diverses entitats cíviques s'han posat d'acord per a constituir la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola per a donar un marc conjunt a les campanyes de defensa d'aquest espai natural.

Davant la manca d'una estratègia global de protecció de Collserola per part de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, la Plataforma Cívica pretén promoure un nou marc de protecció de Collserola.
 

Collserola, 12 de juliol de 2001
 

Per a més informació contacteu:

Roger Caballé (Coordinadora Via Verda)  - 93 692 26 52
Lluís Toldrà (DEPANA)  -  93 210 46 79
Kristian Herbolzheimer (Grup de Natura del CM Sant Cugat)  - 93 581 24 14[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Collserola]