Logo PCDC

Conclusions sobre les 16 Portes i la conclusió dels 3 tallers de participació ciutadana convocats per l'Ajuntament de Barcelona: Sarrià-Sant Gervasi // Horta-Guinardó // Nou Barris

Conclusions de la participació de la Plataforma i valoració de la intervenció de les entitats veïnals als tallers

1 - La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) demanem que no s’intervingui dins dels límits del Parc Natural i la seva àrea d’influència i exigim una Moratòria del projecte fins que no hagi estat redactat i aprovat el Pla Especial del Parc Natural de Collserola.

2 - Eliminació del 40% del projecte que s’endinsa dintre la línia del Parc Natural de Collserola.

3 - Considerem que el Consorci del Parc de Collserola no ha de ser jurat d’aquest concurs; el que ha de fer és la seva tasca d’òrgan independent. Si s’elimina la part del projecte previst dintre el Parc de Collserola com demana la ciutadania, no té sentit que intervingui com a jurat.

4 - Collserola no és un Parc Central ni una franja on colocar equipaments ni infraestructures. A Collserola s’imposa i s’exigeix la no intervenció. L’Ajuntament va fer el símil de la recuperació amb la línea de mar ja que el front de mar estava completament degradat. Però entenem que no és la mateixa situació ja que el Parc de Collserola no està degradat; Collserola és el millor espai natural que pot tenir una ciutat i un àrea metropolitana i la no intervenció es la millor conservació.

_____________________________________________________________________________________________________

Les entitats veïnals dels barris fronterers i la majoria de veïns de la vessant barcelonina de Collserola, presents als tallers, han expressat igualment de forma rotunda i manifesta l'oposició al projecte i a les actuacions dins l'àmbit del parc natural i l'àrea d'influència. Demanen el següent:

1 - NO a noves infraestructures o equipaments al Parc o a la línia de transició, els barris volen conservar aquestes àrees naturals. Recuperació natural d’àrees degradades justament per la implantació anterior d’aquestes infraestructures.

2 - POTENCIACIÓ del bus-barri i el transport públic per apropar-se al Parc: per tant NO ALS PÀRQUINGS al Parc o a la zona de transició (fins i tot s’ha demanat l’eliminació d’un pàrquing que impedeix la connexió del Parc de la Guineueta i poder disposar d’un accès a Collserola).

3 - No a l'actuació sobre els camins i accesos. El que cal és millorar-ne la informació i senyalització. Ja hi ha molts accesos a Collserola per centenars de camins i també per al transport públic. NO a la hiperfreqüentació del Parc.

4 - Els equipaments o pàrquings projectats fora del Parc Natural i la seva àrea de transició s’han de consensuar amb les associacions veinals.

5 - Les propostes per a les àrees de transició amb la ciutat han de consistir en horts urbans o renaturalització d’àrees degradadesç, en cap cas han de ser enjardinaments, equipaments o infraestructures.

6 – En temps de crisi l’Ajuntament no es pot permetre despeses innecesàries, molt menys quan la ciutadania s’ha oposat frontalment al Projecte de les 16 Portes de Collserola.

PROCÈS PARTICIPATIU

La PCDC i les associacions veïnals no entenem aquest procés participatiu. Els ciutadans es presenten als tallers convocats per l'Ajuntament sense cap més informació que un mapa buit de continguts. Per una banda l’Ajuntament demana idees explicant que aquesta trobada és un primer procés per copsar l'opinió ciutadana, però d’altra banda veiem que l’Ajuntament té perfectament delimitades les àrees on vol intervenir i pensem que, lògicament, els equips tècnics i els polítics municipals tindran una idea clara sobre el que volen fer, i sospitem, amb molt detall. En cap moment l'Ajuntament s’ha pronunciat sobre el possible contingut de les futures 16 Portes planejades.

CONCLUSIÓ

Les associacions i la majoria de veïns dels barris fronterers de la vessant barcelonina de Collserola han mostrat la seva oposició al projecte de les 16 Portes, al menys en la seva intrusió dins el Parc de Collserola i la seva àrea de transició. Tot això ho vam posar de manifest als representants de l'Ajuntament presents als Tallers de Participació Ciutadana convocats als barris. S'ha demanat la no intervenció dins el Parc Natural de Collserola ni a la seva àrea de transició.

REGISTRE DE VEUS ALS TALLERS:

Un veí de 70 anys, històric d’una associació veïnal va dir: “Els camins de Collserola són per anar com les cabres”

Un arquitecte participant, en sortir d’un dels Tallers va concloure: “Collserola per vosaltres (els ciutadans) és sagrat”

Més informació:

Josep Lluis M.

PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA

pcdcollserola-a-moviments.net

www.collserola.org