Figures que consten a l'Informe sobre les repercussions socials i ambientals de l'explotació de vinyes a la finca de can Calopa de Dalt (parc de Collserola - Barcelona)

Informe presentat per CCOO, Ecologistes en Acció de Catalunya i la FAVB el mes de novembre 2001.

Figura 1 - Finca can Calopa abans de l'artigatge

Figura 2 - Finca can Calopa després de l'artigatge

Vista ačria can Calopa prčvia a l'artigatge.

Figura 3: Vista ačria de la finca de can Calopa de Dalt prčvia a l'artigatge.

Els límits de les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona.

Figura 4: Vista ačria de la finca de can Calopa de Dalt prčvia a l'artigatge, on s'indiquen els límits de les actuacions portades a terme per l'Ajuntament de Barcelona.

Mapa dels pendents de la finca de can Calopa de Dalt

Figura 5: Mapa dels pendents de la finca de can Calopa de Dalt previ a l'artigatge. S'indica el perímetre de la tanca instal·lada per l'Ajuntament de Barcelona que delimita l'ŕrea plantada de vinyes.

Arbres tallats.

Figura 6: Alguns exemples d'arbres tallats.


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Collserola] [Finca can Calopa]