Fotos de les obres a la riera i el camí de Sant Medir - Sant Cugat

Abril del 2003

Al principi del camí, a la masia de can Borrell.

Al principi del camí, a can Borrell.

Al camí de Sant Medir, ferralla. La riera remoguda.

Pel camí de Sant Medir, ferralla. La riera remoguda.

Obres a la riera. Caixes de Telefònica.

Obres a la riera. Caixes de telefònica.

Tubs per passar-hi cables.

Tubs per passar-hi cables.

Tot ben remogut.

Tot ben remogut.

Tot ben pelat, ben llis, i força ampli.

Tot ben pelat, ben llis, i força ampli.


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]