Full d'adhesió al Manifest per a un nou marc de protecció de Collserola

En/ Na

com a representant de l'entitat/col·lectiu (si escau)

S'adhereix al Manifest per a un nou marc de protecció de Collserola redactat per la Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola.

Adreça de contacte:

Telèfon:

Correu electrònic:

Data:

Signatura:

Segell: