Imatges de la pedrera Berta a la serra de Collserola

El Papiol - Sant Cugat

Pedrera Berta

La pedrera Berta el 2002.

La pedrera Berta el 2002.


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Collserola]