La mina Berta

El Ple de l’AMB aprova una moció de rebuig al projecte de reomplir la pedrera Berta del Papiol amb residus contaminants

octubre 29, 2014 A: informa't al Baix | Comentari : 0

El Ple de l’AMB aprova una moció de rebuig al projecte de reomplir la pedrera Berta del Papiol amb residus contaminants

L’entorn de la Pedrera Berta, al Parc Natural de Collserola, necessita ser reomplerta amb materials per tal de recuperar l’espai després d’anys d’activitat extractora. La moció presentada al darrer Ple de l’AMB, vol declarar el rebuig de la institució al projecte de reomplir la Pedrera Berta amb residus provinents del tractament de la matèria orgànica i la fracció RESTA

Tot i que el Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Serra de Collserola no permetia altres tipus de residus que no fossin inerts, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el va modificar, autoritza ara a utilitzar els residus per aquest ús. Cal recordar que la zona anomenada Pedrera Berta es troba dins del Parc Natural de Collserola, és a dir, un espai declarat d’interès natural i que forma part d’una xarxa europea d’espais protegits.

L’AMB fa costat a les sol·licituds dels Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i El Papiol, i denuncia la posició adoptada per l’Agència de Residus de Catalunya, que s’auto eximeix de qualsevol responsabilitat pel que fa a la qualitat del producte que, d’altra banda, autoritza a dipositar a la Pedrera Berta.

Els ajuntaments del Papiol, Sant Cugat, l’EMD de Valldoreix i el Consell Comarcal del Baix Llobregat ja van mostrar a principis de 2014, el seu posicionament “totalment contrari a la possibilitat de reblir la pedrera Berta amb bales d’ecoparc per l’alt risc ambiental que pot suposar el projecte”. Les tres administracions van presentar més de 40 al•legacions a l’estudi d’impacte mediambiental fet per l’empresa Jaime Franquesa, SA −empresa adquirida per Fomento de Construcciones i Contratas (FCC)− per tal de modificar l’activitat de la mina i restaurar-la amb bales d’ecoparc.

Les al·legacions presentades ja alertaven aleshores que el material de la pedrera (granit, desaconsellat per a aquest tipus de dipòsit per la seva fracturació), així com l’existència d’importants aforaments d’aigua dins la mina, de fissures i una falla, fa que difícilment se’n pugui garantir la impermeabilitat, encara que es prenguin les mesures adequades per un residu contaminant. S’assenyala que els lixiviats que s’aniran produint a mesura que s’ompli la pedrera de bales d’ecoparc constitueixen un risc de contaminació difícil de controlar. A més, s’alerta que en cas que fallin les barreres artificials, s’afectaria per contaminació als pous i altres captacions que hi ha a l’entorn de la pedrera, i podria arribar fins a la riera de Rubí i al riu Llobregat, que abasten l’àrea metropolitana.

- Gener: període d'al·legacions al nou projecte de la pedrera Berta.

Documents del nou projecte https://www.dropbox.com/sh/1dqhptv5cv7d3ix/SwbtwifbBy

Collserola, l'amenaça continua

Article al Punt Avui 10.04.2010

"La pedrera Berta, un altre Garraf és possible"

L'autor reclama a Medi Ambient que intervingui per aturar la possibilitat que aquesta antiga mina, situada entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès, esdevingui un abocador i provoqui, al seu parer, la mateixa contaminació dels aqüífers i de l'aire que el del Garraf

És possible instal·lar un abocador contaminant en un parc natural?

Article al Punt Avui 7.03.2010

Informe de síntesi dels estudis hidrogeològics preparats en relació amb el projecte d'un dipòsit controlat de residus a la pedrera Berta (esborrany) (2001)

Fotos de la Berta

Ratpenat

- Nota de premsa 6.06.2000

La comissió executiva del Consorci de Collserola es pronunciarà sobre la cantera Berta el 14 de juliol de 2000.

Segons el gerent del Consorci de Collserola, Marià Martí, el Consorci ha rebut la petició de l'Entitat Metropolitana de Medi Ambient de revisió del Pla especial de Collserola per tal de permetre la ubicació de l'abocador a les canteres Berta. El Pla especial de Collserola prohibeix en tot el parc l'abocament de residus que no siguin totalments inerts. En aquest sentit, el Consorci ja va fer al·legacions desfavorables al projecte d'abocador de classe II a les canteres Berta. Ara el Consorci haurà de respondre a la petició de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient si vol modificar el Pla especial per tal de permetre l'abocament de residus municipals a les canteres Berta. El dia 4 de juliol, en la reunió de la Comissió Executiva del Consorci, està previst que prenguin una decisió al respecte.

El Grup de Natura del Club Muntanyec considera escandalós que es vulgui modificar a la baixa una Pla especial ideat per conservar els espais naturals de Collserola, i que la iniciativa surti precisament de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient, que hauria de vetllar per la conservació del patrimoni natural de l'àrea metropolitana. Demanem al Consorci de Collserola que s'oposi al projecte d'abocador a les canteres Berta i que faci les gestions necessàries per a la immediata clausura de les canteres i per la seva restauració.

El Grup de Natura ja va exposar, en les al·legacions presentades a l'Ajuntament de Sant Cugat, els seus arguments contraris a l'actual política de residus i a la ubicació d'un abocador a les canteres Berta.

Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat

- 10.06.2000

Sembla ser que s'atura el projecte actual de fer una abocador de residus sòlids urbans (II) a la Pedrera Berta (Collserola)! L'Ajuntament del Papiol ha pressionat perquè s'aturés aquest projecte. L'Ajuntament de Sant Cugat anava pressionant perquè es fes l'abocador mentre deia públicament que "no havia pres cap decisió al respecte". Fins i tot havia fitxat a l'Institut Cerdà per un estudi de viabilitat.

En espera de més notícies ens felicitem tots/es plegats/des. Grup de Natura del CMSC[Associació Cerdanyola Via Verda] [Collserola]