No al vial de Cornisa - Collserola

Les entitats ecologistes guanyen la batalla al Vial de Cornisa

04/10/2012


Plataforma contra el vial de Cornisa - Molins de Rei

* Bloc de Salvem la rierada

* Plataforma No al vial de Cornisa - Molins de Rei. Març 2006. Quina és la situació actual?

* Tríptic_novialcornisa_molins.html

* Plànol del vial de cornisa (2,9 MB) a Molins de Rei

* Atemptats dins la zona de Molins de Rei

Cerdanyola, Sant Cugat i Molins de Rei demanen l'eliminació del Vial de Cornisa

26.11.2011

El vial de Cornisa està planificat des del 1976

Molins de Rei, Sant Cugat i Cerdanyola instaran l'Àrea Metropolitana a desafectar-la en menys d'un any

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/468102-acord-perque-no-es-faci-una-carretera-de-quatre-carrils-pel-mig-de-collserola.html

http://www.cerdanyola.info/web/menu_principal/inici/noticies/2011/10/26/vial_de_cornisa.html

26/10/2011

Problemes que plantejaria el vial de Cornisa


2008

Si ... Vial de Cornisa a Collserola

Cada cop el tenim més a prop aquest vial proposat pel Pla general metropolità (PGM) de 1976, una autovia de dos carrils d'anada i dos de tornada pel bell mig de la serra que fomenta el transport privat entre les comarques del Vallès i del Llobregat, on existeix una línia de tren poc aprofitada. Un vial que fragmenta Collserola i trepitja la riera de Vallvidrera i una important zona forestal.

L'any 2005, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP), dirigit pel senyor Joaquim Nadal, va presentar l'esborrany del Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC), on pressupostava una important quantitat de milers d'euros per executar el vial de Cornisa. No va faltar temps, perquè els molinencs i molinenques ens mobilitzéssim. Vam crear la Plataforma No al Vial de Cornisa i amb la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, vàrem presentar al·legacions a un projecte tan agressiu per la serra. I també vam demanar la col·laboració de tothom:

- Molts vilatans i vilatanes, van penjar les banderoles als balcons i van participar en la caminada pel tram afectat de Molins.

- Els ajuntaments van presentar al·legacions i/o mocions: L'Ajuntament de Molins (malgrat que inicialment l'alcalde no veia clar fer una moció en contra del vial de Cornisa, finalment es va fer gràcies als regidors VP-ERC i MC-ICV; feliçment, tots els partits polítics de Molins es ven sumar a la proposta).

Altres ajuntaments afectats: Sant Cugat i Cerdanyola. Ajuntaments pròxims no afectats directament però que va veure la importància de manifestar-se en contra de tal barbaritat: El Papiol i Pallejà.

- El Consorci de Collserola, a instàncies del seu Consell Consultiu on diferents entitats hi estem representats.

- Fins i tot el "Camell" en la festa de Carnestoltes es va disfressar de banderola "No al Vial de Cornisa".

Davant d'aquesta mobilització a Molins de Rei, el senyor Manel Nadal del DPTOP va fer acte de presència en el debat organitzat pel Fòrum a la nostra vila, per afirmar textualment que "No es farà el Vial de Cornisa" i va afegir que s'havia incloure en el Pla d'infraestructures del Transport de Catalunya precisament per tenir-la en compte d'esborrar-la. La revista el Llaç es va fer ressò de les PARAULES (que no fets documentats) del senyor Manel Nadal i va titular a la portada "La riera de Vallvidrera salvada" i a l'interior un extens article amb fotografies, publicant als quatre vents que no calia patir més perquè no es faria el vial de Cornisa.

Entre aquest article i els vents que trencaven les banderoles, el poble va anar despullant els seus balcons de tal reivindicació.

I es va aprovar el PITC, i al vial de Cornisa li varen canviar el nom per enganyar la gent, ara es podria dir "vial de circumval·lació". De moment la intenció és construir el tram del Vallès, de Montcada i Reixac fins Sant Cugat, i el tram més agressiu, el de Sant Cugat a Molins es manté la reserva de sòl per poder-lo desenvolupar més endavant, probablement a l'espera d'haver construït la rotonda que enllaça amb la variant N-340 de Cervelló.

Els ajuntaments afectats varen presentar una altra queixa a la Generalitat en aprovar-se definitivament el vial de cornisa al PITC, però canviant-li el nom.

Per tant, no hi ha res salvat i doncs continua el perill de ser construït! Ara, el DPTOP ha tret la primera proposta del Pla territorial metropolità de Barcelona, figura superior al PITC, on es concreten moltes agressions urbanístiques i noves infraestructures que haurà de partir la serra. I on es preveu la reserva de sòl per a construir tot el vial de Cornisa (de Molins a Montcada i Reixac), el text fa esment de que s’hauria de fer més a prop dels pobles i no tant pel mig de la serra; però en els plànols presentats trobem dibuixat el mateix tram de sempre entre Molins i Sant Cugat, pel mig de Collserola. Això si, a la introducció d’aquest document, es comenta que ha estat elaborat amb la intenció de fomentar les ciutats compactes en contra de les urbanitzacions aïllades per poder fomentar el transport públic en contra del privat.

Gràcies Generalitat, per no escoltar, manar, destruir i especular amb les zones verdes del nostre petit país. Al DPTOP per considerar Collserola com un recurs a explotar i al Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) per anar despatxant tot aquell que s’hagi manifestat en escoltar les demandes de protegir Collserola.

Gràcies ajuntaments, inclòs el de la nostra vila, per fomentar noves urbanitzacions al mig de la serra: quan estiguin construïdes, per anar a treballar, a escola, a comprar, etc. els caldrà el vial de Cornisa.

Gràcies Ministeri de Foment, per construir una gran rotonda que enllaça amb la variant N-340 de Cervelló (una autovia) amb el futur vial de Cornisa. I com sempre “plou sobre mullat”, proposen construir-la sobre del tram final de la riera de Vallvidrera, a tocar de la Clínica (on tenen malalts ingressats) i de l’escola CEIP la Sínia) i independentment que sigui un corredor biològic.

Tot i això, més de dos mil persones hem participat en els actes de debat públic a l'Ateneu Barcelonès i el diumenge 13 d'abril en una marxa popular fins al cim de Collserola, per demanar la figura de Parc Natural, amb la il·lusió de preservar millor aquesta serra de totes les possibles agressions que pugui patir. Comptem amb el suport d'ecòlegs i científics (Narcís Prat, Ferran Rodà, Josep Germain, Sabater Pi, Francesc Llimona,...).

Tots ells destaquen el bon estat de conservació d'aquest espai natural tant proper a l'àrea metropolitana de Barcelona. El mateix DMAH a proposta del Parlament havien elaborat un positiu "estudi de mesures addicionals de la serra de Collserola".

Fa anys que l'administració de la Generalitat de Catalunya diu que declararà Collserola com a Parc Natural, però només de nom, doncs les seves intencions (com ho van dir clarament en el debat i com ho demostren en cada Pla que treuen a exposició pública sense acceptar cap de les esmenes que hi presentem les entitats ciutadanes) és de mantenir TOTES LES AGRESSIONS POSSIBLES, no valorar aquest pulmó de l'àrea metropolitana com una zona a protegir, sinó COM UN RECURS A EXPLOTAR.

Demano perdó a totes les generacions que vindran darrera nostre, per si finalment no aconseguim aturar tant despropòsit i no preservem aquest valuós espai natural, que les generacions anteriors van saber mantenir a tocar de casa.

I animem a qui vulgui col·laborar amb nosaltres!

Una molinenca de Plataforma No al Vial de Cornisa - Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

Abril 2008


El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dirigit pel senyor Joaquim Nadal (PSC), el dilluns, 22 d’octubre del 2007, aprova la construcció del Vial de Cornisa de la zona de Collserola del Vallès i manté la reserva de sòl de la zona Sant Cugat – Molins de Rei.2006 - 2007

Segona temporada Número III

El Govern de la Generalitat aprova el PITC

Aquest pla recull les infraestructures terrestres previstes per fer en el període 2006 - 2026 a Catalunya. Es tracta dinfraestructures de xarxa viària, ferroviària i logística. Nosaltres ens centrem en la xarxa viària.

Qui ha dissenyat i aprovat aquest pla?

El Pla dInfraestructures del Transport de Catalunya, el PITC, ha estat endegat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Joaquim Nadal i Farreras) amb la direcció de la Secretaria per a la Mobilitat (Manel Nadal i Farreras), entre altres. Va ser aprovat pel govern de la Generalitat, llavors format per PSC i ICV, sense passar pel Parlament ni ser debatut per tots els diputats.

Antecedents

Farà un any es creava la Plataforma per denunciar que la Generalitat publicava el projecte del PITC on sincloia lanomenat Vial de Cornisa, una via alçada amb columnes que travessa la serra de Collserola. Un projecte dibuixat i pressupostat. Davant daixò, totes les esferes polítiques van posicionar-se.

El titular del fulletó del PSC, l'Opinió, era: "Els socialistes no volem (ni mai hem volgut) el vial de cornisa". I el mateix fulletó recollia unes declaracions de Manel Nadal i Farreras: Sestudiarà una alternativa al vial de cornisa que suprimeix el tram entre St. Cugat i Molins de Rei. Per tant, coses diferents. De fet, des del PSC molinenc sempre sha volgut colar tram de vial per vial sencer. Una argúcia que la Plataforma va fer notar en el seu moment. En aquest cas, lOpinió sortia el 4 de febrer de 2006. Doncs, quatre dies més tard, el dia 8, el PSC molinenc emetia una nota de premsa. Deia: Figueras encoratja Ivan Arcas a fer les tramitacions corresponents en comptes de fer dagitador. En tot aquest procés els socialistes molinencs shan sentit molt sols. La nota de premsa recollia també unes declaracions de Joaquim Nadal i Farreras i anava acompanyada dun teletip. El transcrivim: No és intenció del Govern fer el vial de cornisa una via que hauria dunir Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès per Collserola. El vial de cornisa no és una via que hauria dunir Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès per Collserola, sinó Pallejà amb Montcada i Reixac pel mig de tot Collserola.

Però, tot i lambigüitat de les declaracions, la gent de la vila i daltres municipis afectats van creure durant força temps, i alguns encara ho creuen, que el vial de cornisa ja no es farà. El mateix alcalde Ivan Arcas va assegurar això en el debat col·loqui que es va fer al Fòrum XXI el dia 22 de març daquest any. A partir dallò, tan la ràdio municipal com la revista independent dinformació i opinió van proclamar la salvació i la fi del problema.

I ara?

Primer ningú va dir res. Una mala notícia en un mal moment. El PITC va ser aprovat aquest estiu, quan tothom era de vacances. El pla té un llenguatge prou enrevassat que no ens permet assegurar res. En lapartat Classificació dels elements viaris de la proposta de xarxa bàsica, i dins de Resta de xarxa bàsica trobem: SC (Via de Cornisa): Pallejà Montcada i Reixac. Els germans Nadal i Farreras no han complert les seves intencions.

Segons el mateix PITC, aquest no pot precisar les propostes per a tots els àmbits i escales geogràfiques. En aquest sentit i atès la seva complexitat, les propostes dels PITC a làmbit metropolità de Barcelona de subordinen a les concrecions que es realitzin en el Pla territorial metropolità i el Pla de mobilitat de la Regió Metropolitana i la revisió del PDI. En conseqüència les reserves de sòl i les propostes es modificaran quan pertoqui i si sescau per adapatar-se a aquests plans. I per què no ara? Com molt bé diu la regidora de torn: Ara era una bona oportunitat. Seguint el text, a continuació hi ha un subapartat que es diu Recomanacions, on el PITC fa esment dhaver rebut les al·legacions al pla (tot i que a nungú se li ha respost) i afirma tenir-ho en compte. Més paper mullat.

El pitjor, però, ve ara. El vial de cornisa es manté i safegeix un nou vial. Si no en volíem un ara en podrem tenir dos. El seu nom és Via de connexió dels eixos del Llobregat i el Besos. El PITC no detalla gens el traçat daquest nou vial, ens diu que haurà de ser perimetral. Ara bé, el 160 milions deuros que lantic projecte tenia pressupostats per fer el vial de cornisa, ara passen a ser el pressupost del nou vial de connexió. I, com que es manté la reserva de sòl, el govern pot fer ara el vial de connexió (perimetral, és clar), i el 2027, si li ve de gust al govern de torn, pot pressupostar de nou el vial de cornisa i contruir-lo. Un projecte, no està de menys recordar-ho, de 1976.

Perspectives

Quan la Plataforma es va formar vam voler tenir clar que això aniria per llarg. Vam començar molt bé. Les campanyes de conscienciació (pensem en la marxa per Collserola amb centenars de persones, la presentació de mocions, addesions diverses, etc.) serviren perquè, en un poble tan sensible com aquest, tothom shi mostrès en contra. També hem dacceptar algunes errades. Amb les banderoles ens em picat els dits, i persones i entitats que prestaren diners encara no han cobrat. Tanmateix, la mala premsa va fer força mal a la campanya de les banderoles verdes. Donem gràcies als que la mantenen al seu balcó.

El PITC actual, fou aprovat pel Govern de Catalunya el dia 28 de juliol amb els vots a favor del PSC i amb la condescendent abstenció dICV. Altrament, en el darrer ple de lAjuntament es va presentar una moció denunciant els fets i demanant rectificacions. Es va aprovar per unanimitat. Paradoxes de la política.

Des de la Plataforma encaixem la situació dels fets amb tristesa. Hem patit algunes baixes però esperem, si més no, continuar informant.

Plataforma No al Vial de Cornisa.


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola] [Infraestructures a Collserola]