Síntesi del Manifest per a un nou marc de protecció de Collserola

Els perills de l'actual planejament urbanístic

Els espais naturals i rurals de Collserola són sotmesos a greus amenaces que fan perillar-ne la seva conservació. Les més importants són les següents:

La necessitat d'un nou marc de protecció que

  1. Canviï la classificació del sòl del PGM: Proposem diferents desclassificacions per protegir prop de 700 hectàrees.
  2. Modifiqui la xarxa viària prevista al PGM: Demanem que se suprimeixin del PGM el túnel d'Horta, el túnel Central i la via de Cornisa , obres que impliquen una fragmentació i una pèrdua d'espai de conseqüències molt severes.
  3. Declari Collserola Parc Natural. Ampliï els límits del parc i del Pla especial de protecció: Proposem integrar més de 1.100 hectàrees a l'actual superfície protegida del parc i incorporar el municipi de Rubí a l'àmbit de protecció de Collserola.
  4. Creï la figura d'espais associats al parc de Collserola: En els espais que han anat quedant atrapats dins la trama urbana (Tres Turons, el Putget, etc.) cal mantenir-hi la vegetació pròpia de la serra i proposem connectar-los amb el parc i entre si mitjançant passadissos verds per a vianants.
  5. Elimini les activitats extractives(pedreres): Cal que les administracions actuïn per tal de tancar a curt termini aquestes activitats i assegurar-ne una correcta restauració.

Moratòria urbanística

Demanem a les administracions una moratòria que aturi totes les actuacions previstes i d'altres que puguin sorgir en el futur, mentre no es debati en profunditat el futur de Collserola i es revisi la planificació urbanística vigent. Volem Collserola Parc Natural.

Entitats membres de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

Agrupació en Defensa de l'Entorn ALNUS de Sant Just Desvern - AEEC · Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Costa i Llobera · Associació de Veïns de Montbau (Barcelona) · Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-AEEC) · Associació Cerdanyola Via Verda · Col·lectiu Agudells - Ecologistes en Acció (Barcelona) · Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) · El Senglar Verd de Vallvidrera · Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) · Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat (FAV Sant Cugat) · Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat - AEEC · Plataforma Cívica per la Defensa de Torre Negra (Sant Cugat)· Plataforma contra el túnel d'Horta.


logotip PCDC

http://www.Collserola.org

plataforma_Collserola@SoftHome.net


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola] [Associació Cerdanyola Via Verda]