La mina Berta - Collserola

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/48110.htm/la_pedrera_berta_es_restaurara_amb_residus_d_ecoparcs

Es restaurarà amb residus d'ecoparcs

La pedrera Berta, situada entre Sant Cugat i el Papiol, es podrà restaurar amb residus urbans provinents d'ecoparcs. La reparació del sot provocat per l'extracció de granit es podrà dur a terme gràcies a la sentència del Tribunal Suprem (TS) que dóna la raó a l'empresa, propietat d'FCC, i desestima el recurs de cassació de l'Ajuntament del Papiol davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que demanava que el sot es reomplís amb terra i runa.

La sentència del TS falla a favor de l'empresa, ara d'FCC però que en el moment de la causa judicial era de Jaume Franquesa SA, i assegura que l'activitat no es pot considerar com un dipòsit o abocador.

La reconversió de la zona de la serra de Collserola es farà amb residus urbans tractats prèviament i estabilitzats en ecoparcs, sempre que tinguin un coeficient de biodegradabilitat inferior a un 15%.

El contenciós, però, s'ha allargat més d'una dècada. Al 2005, el TSJC va donar la raó a l'Ajuntament del Papiol amb una sentència que ratificava que la pedrera només es podria reomplir amb terra i runa. En aquell moment, el TSJC desestimava la proposta feta per l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient, que proposava reomplir aquest espai amb residus provinents d'ecoparcs.

La pedrera Berta, així com altres pedreres de l'entorn metropolità que estan en desús, havia estat sondejada per l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient i l'Agència Catalana de Residus com a alternativa al tancament de l'abocador del Garraf. La finalitat era, d'una banda, restaurar les antigues pedreres, i de l'altra, donar sortida a uns materials que, després de ser tractats als ecoparcs, no es poden reciclar de cap manera.

La proposta, però, va provocar el rebuig de l'Ajuntament del Papiol perquè podia provocar la contaminació dels aqüífers del municipi. L'Entitat Metropolitana del Medi Ambient ha insistit en reiterades ocasions que el material finalista que s'extreu dels ecoparcs no comporta cap perill de contaminació i que pot servir perfectament per a la restauració paisatgística.

redacció

Noticia difosa el 7/gen/10


6.07.2005

http://www.lamalla.cat/lamalla/article?id=110669

La PNV satisfeta per la sentència contra la restauració de canteres amb bales dels ecoparcs


La comissió executiva del Consorci de Collserola es pronunciarà sobre la cantera Berta el 14 de juliol de 2000.

Segons el gerent del Consorci de Collserola, Marià Martí, el Consorci ha rebut la petició de l'Entitat Metropolitana de Medi Ambient de revisió del Pla especial de Collserola per tal de permetre la ubicació de l'abocador a les canteres Berta. El Pla especial de Collserola prohibeix en tot el parc l'abocament de residus que no siguin totalments inerts. En aquest sentit, el Consorci ja va fer al·legacions desfavorables al projecte d'abocador de classe II a les canteres Berta. Ara el Consorci haurà de respondre a la petició de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient si vol modificar el Pla especial per tal de permetre l'abocament de residus municipals a les canteres Berta. El dia 4 de juliol, en la reunió de la Comissió Executiva del Consorci, està previst que prenguin una decisió al respecte.

El Grup de Natura del Club Muntanyec considera escandalós que es vulgui modificar a la baixa una Pla especial ideat per conservar els espais naturals de Collserola, i que la iniciativa surti precisament de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient, que hauria de vetllar per la conservació del patrimoni natural de l'àrea metropolitana. Demanem al Consorci de Collserola que s'oposi al projecte d'abocador a les canteres Berta i que faci les gestions necessàries per a la immediata clausura de les canteres i per la seva restauració.

El Grup de Natura ja va exposar, en les al·legacions presentades a l'Ajuntament de Sant Cugat, els seus arguments contraris a l'actual política de residus i a la ubicació d'un abocador a les canteres Berta.

Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat


En espera de més notícies ens felicitem tots/es plegats/des. Grup de Natura del CMSC[Associació Cerdanyola Via Verda] [Collserola]