El t˙nel Fontsanta-Trinitat

Transvasament Bes˛s-Llobregat per Collserola

Transvasament Bes˛s-Llobregat per Collserola

T˙nel Fatjones

Proposta de passar la lÝnia de la MAT pel t˙nel de la Fontsanta-Trinitat - marš 2009


Visita a les obres del transvasament Besˇs-Llobregat a Sant Just Desvern

El passat dijous 29 de maig alguns membres del Consell de Medi Ambient de Sant Just Desvern van visitar les obres del transvasament imposat a Collserola entre les conques del Besos i el Llobregat amb l'objectiu d'assegurar l'abastiment d'aigua a la metr˛poli.

L'obra Ús de gran magnitud i afecta a dos sectors de la Vall de Sant Just.

+ info i fotos http://www.pangea.org/alnus/Actualitat/Obratllsjdesvern.html

2.06.2008


Circular informativa de la reuniˇ del 9Ŕ Consell de Medi Ambient de Sant Just Desvern, del passat 24 d'abril de 2007.

Annex n˙m. 21 del Projecte Constructiu del T˙nel Fontsanta-Trinitat que fa referŔncia a les Mesures d'Integraciˇ Ambiental que es desenvoluparan al llarg de tot el projecte.

L'empresa AigŘes Ter Llobregat estÓ ultimant un estudi hidrogeol˛gic de la serra de Collserola al llarg de la traša del t˙nel.

Oficina Agenda 21 - Ajuntament Sant Just Desvern - Tel. 93 480 48 00

El segon punt de l'ordre del dia aborda les obres de connexiˇ dels sistemes Ter Llobregat.

El Sr. Tomas Cazurra, representant de ATLL, exposa l'obra de la conducciˇ Fontsanta-Trinitat i concretament el tram III, que correspon al t˙nel que es construirÓ entre la riera de Sant Just i els dip˛sits de Trinitat. La primera consideraciˇ que fa Ús que Ús una obra lligada a la construcciˇ de la dessaladora del marge del riu Llobregat i que servirÓ per garantir els recursos necessaris daigua a la zona. L'aigua des de la dessaladora es bombejarÓ fins a Sant Joan DespÝ i Sant Just i arribarÓ a Trinitat condu´da pel t˙nel per subministrar-la a l'└rea Metropolitana.

Explica la planta general de les obres i els plÓnols d'ubicaciˇ de les actuacions a la vall de Sant Just, del tram en rasa, de l'embrocament del t˙nel principal, de la xemeneia dequilibri, de la Galeria A i de la sortida de materials per la carretera de Molins a Vallvidrera respectivament.

Comenta que el t˙nel principal, de 6 m. de secciˇ, sexecutarÓ amb 2 tuneladores, mentre que la Galeria A, situada entre can Fatjˇ i el tennis Sant Gervasi, sexecutarÓ amb mŔtodes tradicionals. La xemeneia d'equilibri, on fluctua l'aigua per equilibrar pressions, Ús de 70 m. de profunditat i es farÓ a cel obert.

Es construirÓ un fals t˙nel entre pantalles per passar les tuneladores que es trobaran a la Galeria B. Les obres tindran una durada de tres anys; comenšaran al juny- juliol denguany, el t˙nel es farÓ en dos anys i la resta dinstalĚlacions i el perÝode de prova duraran un any mÚs. La riera es desviarÓ en un tram i un cop finalitzades les obres es restaurarÓ la morfologia original.

Es precisa que durant totes les fases de projecte i d'execuciˇ de l'obra, s'han tingut i es tindran en consideraciˇ l'impacte sociocultural, limpacte sobre la fauna, el medi hidrogeol˛gic i la vegetaciˇ. Un cop acabada lobra es prendran mesures correctores d'impacte ambiental.

A continuaciˇ sobre un torn de paraules sobre aquest punt de lordre del dia.

El Sr. Juan Luis Cabellos, representant dEnthone Espa˝a, demana mÚs informaciˇ dels accessos dels camions durant les obres en el tram de la zona en rasa.

La Sra. └ngels Ulla, cap de l└rea dUrbanisme, Habitatge i Medi Ambient, explica que la connexiˇ Fonsanta Trinitat no ha dafectar el nucli urbÓ de Sant Just, i que per aix˛ passa per la zona industrial. El t˙nel comenša a la part alta de can Melich i la Bonaigua i travessa Collserola fins a Trinitat.

Des d ATLL es respon que ha estat una prioritat que els camions no passin pel nucli urbÓ i que passaran pel polÝgon industrial. Durant la construcciˇ del t˙nel principal hi haurÓ un trÓnsit duns 80 camions al dia repartits en 16 hores, per˛ serÓ molt inferior en les altres fases.

El Sr. Juan Luis Cabellos insisteix en el perjudici que aix˛ suposarÓ a les empreses de la zona.

El Sr. Jaume TaxÚ, representant de lassociaciˇ de ve´ns Sant Just, comenta que els camions banyera sˇn de gran tonatge, 80 tones i complicaran el trÓnsit.

El Sr. Jaume Campreciˇs, representant dERC, s'exclama de l'amplada i profunditat de la rasa, 7m. X 3m i pregunta pel revestiment del t˙nel i el destÝ de les terres. Es respon que la rasa no serÓ tan gran i que el t˙nel va revestit amb peces prefabricades. Entre les dovelles i el t˙nel s'injecta ciment, no formigˇ. Les terres van, unes, a abocadors autoritzats i, altres, reutilitzades com a Órids.

El Sr. NarcÝs Prat comenta que shauria de considerar portar les terres fins al port de Barcelona ja que representa molts quil˛metres i per tant augmenta la contaminaciˇ. Consulta sobre lexecuciˇ de la Galeria A i si la seva ubicaciˇ Ús definitiva.

El Sr. Tomas Cazurra precisa que lexcavaciˇ de la Galeria A es farÓ mitjanšant mŔtodes tradicionals i que es gunitarÓ, es farÓ amb formigˇ projectat. Aquesta fase de lobra suposarÓ el pas duns 10 camions al dia i al finalitzar es pavimentarÓ el camÝ.

El Sr. Antoni Anguera respon respecte a la ubicaciˇ que la zona de treball Ús molt ampla, que els arbres es respecten tots i que no hi haurÓ afectacions mediambientals en lexecuciˇ de la Galeria A.

El Sr. Daniel Montobbio, representant dAigŘes Ter Llobregat, precisa que el projecte sha encarregat a la AMB en el tram que va de can MŔlich a la zona industrial i al Consorci Parc de Collserola des de can MŔlich amunt.

La Sra. └ngels Ulla, cap de l└rea dUrbanisme, Habitatge i Medi Ambient comenta que cal considerar que la zona de la Bonaigua estÓ en mans de promotors privats.

El Sr. Oleguer FarrÓs, representant dALNUS AEEC, demana es faci un estudi dimpacte ambiental perquŔ tot i que part de lobra no estÓ dins la zona protegida de Collserola, aquesta es considera dinterŔs p˙blic. TambÚ pregunta pel moviment de terres en la zona de la vall de Sant Just.

El Sr. Daniel Montobbio respon que ATLL ha fet una comissiˇ de seguiment de la mateixa manera que si shaguÚs fet informe d'impacte ambiental i explica que les terres es transporten dins el t˙nel mitjanšant una cinta o un trenet. La sortida de materials es farÓ aprofitant els camins existents, no es construirÓ cap carretera. Acabada l'obra es millorarÓ el ferm del camÝ des de can Carbonell fins a la carretera de Molins.

El Sr. NarcÝs Prat pregunta pels estudis socioculturals, sobre la fauna, sobre el medi hidrogeol˛gic i la vegetaciˇ i solĚlicita que puguin ser estudiats per una comissiˇ creada a tal fi i formada per 2 o mÚs persones membres del Consell. Remarca la importÓncia per exemple del medi hidrogeol˛gic dient que hi ha mines i pous i que Ús fonamental tenir en compte el lloc i la quantitat i no fer-les malbÚ.

El Sr. Daniel Montobbio respon que tot aix˛ es tÚ en compte, que hi ha la possibilitat dafectar algun aqŘÝfer i que sactuarÓ en conseqŘŔncia i que el t˙nel un cop acabat no tindrÓ cap filtraciˇ perquŔ estÓ revestit amb dovelles.

Es precisa que el projecte de restauraciˇ de la riera el realitzarÓ la mateixa empresa que el projecte de la Bonaigua.

El Sr. Oleguer FarrÓs consulta els horaris de les obres. Es respon que la tuneladora treballarÓ 24 hores contÝnuament. Els camions ho faran de dilluns a divendres en horari diŘrn.

El Sr. Juan Luis Cabellos insisteix en els problemes que patiran els industrials de la zona.

El Sr. Daniel Montobbio precisa que el carrer Blasco de Garay Ús un carrer ample que es tallarÓ en una sola direcciˇ, i quedarÓ un carril per circular. En tot cas es faran reunions amb els industrials i es buscaran solucions al trÓnsit de camions en punts especÝfics que puguin ser conflictius.

El tercer punt de l'ordre del dia aborda el projecte de restauraciˇ de la vall de Sant Just.

El Sr. Josep Mascarˇ, representant del Consorci del Parc de Collserola, es refereix a les dues qŘestions solĚlicitades en l'anterior Consell.

- Respecte a les possibilitats de llacunatge per depurar les aigŘes de les masies de la Vall de Sant Just sha encarregat un estudi a lempresa DOPEC. Es farÓ amb especialistes en sanejament.

- Respecte a laforament de la Intensitat Mitjana DiÓria (IMD) al camÝ de Vallvidrera al seu pas per la Vall de Sant Just ja s'ha comenšat el treball.

Precisa tambÚ que tot el projecte de restauraciˇ de la vall es farÓ seguint les pautes i consideracions dels anteriors treballs com l'estudi ecol˛gic de la riera, lestudi Ramon Folch, etc. Reitera, tal com han dit abans els representants d ATLL, que desprÚs de lexecuciˇ de la Galeria A es prendran mesures correctores d'impacte ambiental que es creu que serÓ mÝnim.

Respecte al projecte de restauraciˇ als entorns de can Barˇ i de can Biosca, en aquest moment estan en fase de concurs. Aquesta obra contemplarÓ la restauraciˇ duna part de la riera que actualment Ús camÝ, la restauraciˇ de la font de Can MerlŔs i tota la part alta de la vall. Cal comentar que el cost Ús molt elevat. TambÚ fa saber que es provarÓ en un tram duns 50 m. el paviment ecol˛gic que estÓ previst per al camÝ de Vallvidrera.


[Plataforma CÝvica per a la Defensa de Collserola]