El turó de l'Espinagosa

Denúncia d'agressions urbanístiques al turó de l'Espinagosa

Març 2005

Antecedents: Durant l'any 1982 una zona del parc forestal de Collserola va ser requalificada com a urbanitzable per l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant una permuta realitzada a canvi de cedir els terrenys que van des del turó del Llevallol fins el pantà de Vallvidrera, assolint l'aprovació d'un projecte d'urbanització de 19 parcel·les de qualificació urbanística 20 a/11 (edificació aïllada subzona unifamiliar). Se situen entre el turó Llevallol, el turó de l'Espinagosa i el collet de la Vinyassa, inclou el camí vell de Santa Creu d'Olorda i part del camí de Vallvidrera a santa Creu d'Olorda que és el que va a parar al pantà.

El turó de l'Espinagosa es troba ubicat al cim de la vall de Sant Just, al límit amb Vallvidrera, Barcelona. Dos dels veïns que limiten amb els extrems d'aquestes parcel·les van comprar a més del sòl edificable, una gran superfície adjacent i que abasta en el cas de la parcel·la 16, els dos municipis a parts gairebé iguals, per a ús de jardí particular, on el sòl estava classificat com a forestal, formant part actualment del Pla especial de protecció de Collserola i del Pla d'espais d'interès natural de Catalunya, que vol dir que és incompatible amb l'ús de jardí.

Denúncia: El problema comença quan el propietari de la parcel·la 16, camí vell de Santa Creu d'Olorda 7-9, realitza uns moviments de terres que fan desaparèixer de les pendents suaus del turó, un bosquet de petits pins, roures, alzines, mimoses, ginestes i altra vegetació de la zona. Guanya el doble de superfície llisa cap a solana i eleva considerablement la cota formant tres terrasses on ha construït una mena de plantació agrícola. Aquests moviments s'han realitzat impunement en vàries etapes durant gairebé dos anys, desplegant bulldocers, excavadores, camions i una quadrilla de treballadors a ple rendiment. Tot això suposadament amb llicència de l'Ajuntament de Barcelona. En el programa de TV3 "30 minuts" sobre Collserola emès el passat 27 d'abril de 2003, a més de parlar dels problemes urbanístics a l'entorn de Collserola i de la vall de Sant Just, es va fer esment d'aquest cas particular.

El Consorci del Parc de Collserola va realitzar des de l'inici de l'obra l'any 2001 vàries visites i va enviar a l'Ajuntament de Barcelona i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat informes sobre les transgressions de les normes d'ús del Parc, - l'Ajuntament de Sant Just Desvern diu que no ha estat informat fins gener de 2003 - i tot i informar al propietari de la prohibició de tot el que estava realitzant i que calia restaurar-ho i revegetar-ho, no té capacitat per aturar-lo.

L'Ajuntament de Sant Just, que en principi si té la capacitat, i sabent que a comès una infracció greu, li dóna una llicència per restaurar l'espai (a proposta del propietari) i així la infracció seria lleu, però ell continua amb la seva activitat i només restaura una part de l'entorn, a mode de maquillatge i construeix una tanca al nou perfil del turó com si sempre hagués estat així. Mentrestant va consolidant els talussos de les terrasses amb formigó projectat, construeix una gran bassa, etc. Així doncs, a mitjans de maig, veient que no actua correctament se li comunica la suspensió provisional de l'activitat, i suposem que al juliol, veient que no fa cas, se li haurà suspès definitivament i tindrà dos mesos per presentar un projecte coherent de restauració. Si no ho fes l'Ajuntament entraria en un contenciós administratiu.

Finalment sembla que la Generalitat que té més capacitat d'actuació, assumirà el seguiment del cas. És curiós que la regidora de Medi Ambient no va conèixer la situació per part de l'Ajuntament, ja que el tema el porta Urbanisme, però el fet que li comuniquéssim al maig, sembla que va accelerar el procés. A aquestes alçades de desenvolupament social i democràtic la ciutadania continua trobant-se impotent davant la ineficàcia, descoordinació o passotisme, en aquest cas, entre les cinc administracions implicades, el Consorci del Parc, els ajuntaments i els departaments d'Urbanisme i Medi Ambient de la Generalitat, sobretot la lentitud de les que tenen capacitat jurídica i executòria d'aturar les obres i l'obligació de vetllar per l'ús i respecte pel parc de Collserola. No es pot admetre la impunitat dels que van acumulant expedients sancionadors i pagant les multes, mentre continuen les agressions amb la política de fets consumats.

Una altra greu destrossa al mateix turó de l'Espinagosa i més visible des de la carretera de Vallvidrera és la retallada del turó i el bosquet per tal de donar un segon accés (aquest més directe) al restaurant Ideal Collserola, autoritzada incomprensiblement pel Departament d'Urbanisme de la Generalitat que com de costum li rellisca l'impacte ambiental que pugui causar l'obra. Com es poden permetre aquestes actuacions dins del Parc de Collserola? Des del moviment ecologista creiem en la necessitat d'augmentar el marc de protecció del parc, però és decepcionant veure sovint que ni tan sols es respecta l'actual protecció, autoritzant projectes clarament innecessaris i incompatibles amb el medi natural, o fent la vista grossa davant d'altres. Podeu veure més fotos d'aquestes agressions a l'apartat de Foto denúncia del nostre web http://www.pangea.org/alnus

Oleguer Farràs i Jané, Alnus - Ecologistes de Catalunya

Article reproduït al darrer número publicat de La Vall de Verç
Agrupació en defensa de l'entorn ALNUS - Ecologistes de Catalunya
Casal de joves. Avinguda de la Indústria 34. Sant Just Desvern 08960

alnus@pangea.org

http://www.pangea.org/alnus

Rèplica a: Fotodenuncia "Destrossa del Turó de l’Espinagosa" http://www.pangea.org/alnus/Home/Fotodenuncia/ReplicaEspinagosa.html


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]