Alnus - Ecologistes de Catalunya

http://www.pangea.org/alnus/

La vall de Sant Just sota amenaça urbanística (II)

Preservem la vall de Sant Just! Què podem fer? A quin cost?

Fa falta destrossar el territori d'aquesta manera en nom del progrés i del creixement, i renunciant a la sostenibilitat? Des del nostre punt de vista no podem admetre més creixement urbanístic cap a collserola per cap banda, ja que significa una estrangulació crítica de l'espai natural de Collserola i dels seus ecosistemes ja prou fràgils en aquestes alçades del desenvolupament metropolità. En tot cas, el futur creixement ha de contemplar elements de sostenibilitat amb un màxim aprofitament de l'espai urbà actual, és a dir, una densificació amb blocs de fins a quatre pisos i assegurant un transport públic eficient.
Pensem que urbanitzar la vall no representa cap benefici per la gent del poble, d'entrada perdríem definitivament la reconfortant vista de la vall en estat natural, el 90% de l'espai estaria destinat a parcel·les unifamiliars amb cases de 600.000 a 2.500.000 Euros (pur luxe) per a gent privilegiada i desvinculada del poble, a costa d'això PROMUNSA podria edificar uns 80 - 100 habitatges plurifamiliars a preus relativament assequibles (cosa que no justifica el sacrifici de la vall). Continuaria sent una zona sense serveis i amb mobilitat obligada de vehicles privats i sense transport públic, fet que implicaria obrir noves vies de sortida malmetent l'espai natural...

La vall de Sant Just abans de la urbanització.La vall de Sant Just després de la urbanització.

L'Ajuntament de Sant Just en cap moment ha mostrat una clara intenció d'aturar definitivament aquesta urbanització massiva de la vall, sinó que la ha anat posposant fins que ha quedat com a última reserva de sòl del municipi, evidentment acabaria sortint-ne beneficiat, sense entrar en "txanxullos" que hi puguin haver o no de finançament polític irregular, li entrarien una gran quantitat d'impostos extres recaptats, etc.

Des de l'ALNUS i la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola hem proposat la desclassificació de les zones urbanitzables i l'ampliació dels límits del parc de Collserola amb un nou marc de protecció per a què no permeti més la urbanització dins dels seus límits. Demanem el suport de les entitats de Sant Just Desvern i de tothom que cregui que val la pena protegir aquests espais. Ho podeu fer mitjançant la signatura individual d'adhesió al manifest "Per un nou marc de protecció de Collserola".


La vall de Sant Just sota amenaça urbanística

1- Exposició detallada de com afecta el planejament urbanístic a la vall de Sant Just.

2- Preservem la vall de Sant Just! Què podem fer? A quin cost?

3- Collserola sota la pressió de l'urbanisme metropolità.

4- Valors intrínsecs de l'entorn del parc de Collserola.

5- Agressions de l'activitat humana sobre el medi natural.


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Collserola]