Pončncies de la Jornada de Debat: un nou pla especial per protegir el parc natural de Collserola

23.01.2016 - Institut d'Estudis Catalans (Barcelona)


Tema 1 - Antecedents i introducció: Preservar els valors ambientals de Collserola davant les agressions. Joan Carles Sallas, PCDC

Tema 2 - Criteris, estat actual i previsió per a l'aprovació del Pla especial per a la protecció i gestió de Collserola. Sergi Canto, Generalitat de Catalunya

Tema 3 - Criteris Ambientals per conservar la diversitat biolňgica. Josep Germain, Institució Catalana d'Histňria Natural

Tema 4 - Problemŕtica urbanística, equipaments i gestió. Xavier Carceller, GC

Tema 5.1 - Usos del parc i convivčncia: curses i activitats esportives, lleure i activitats de sensibilització. Vicenç Casal, UB

Tema 5.2 - Usos del parc i convivčncia: curses i activitats esportives, lleure i activitats de sensibilització. Roser Campeny, UB - Minuŕrtia
[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]