Pla General Metropolità de Barcelona

Extret de http://www.bcn.cat/urbanisme/catala/pgm.htm

El que es coneix com a PGM-76 correspon al Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, aprovat per la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de juliol de 1976, l'objecte del qual és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'extingida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis. Les normes urbanístiques del mateix, així com les modificacions de normes introduïdes, han estat editades per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la darrera re-edició actualitzada de 2004.

Podeu consultar la Normativa Urbanística referida, conforme l'edició esmentada de la Mancomunitat de Municipis, a la pàgina web: http://www2.amb.cat/mmb_cat/serveis/publicacions/index.htm

Així mateix estan editades les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, aprovades el 15 de juny de 1978 i altres Ordenances d'Àmbit Metropolità.

Així mateix, podeu consultar en el següent apartat les normes concretes referides per a cada zona o sistema: http://www.bcn.cat/urbanisme/catala/pgm.htm#


Per trobar el PGM:

http://www.BCN.cat + plànol de la ciutat o mapes o similar + escriure l'adreça

Surt l'estat actual, el cadastre i la qüalificaciò urbanística del PGM i el planejament posterior vigent en aquell punt, cal afinar trucant a Urbanisme 932 914 518 per si algun Pla recent que afecti la zona encara no està penjat a la web.

Potser també està transcrit també fora del terme de Barcelona, provar a: http://www.gencat.cat + Departament de Política Territorial i Urbanisme + Planificació Urbanística + Municipi - Hi ha municipis que ho pengen tot, s'ha d'anar provant

Juliol 2007


Pla General Metropolità

http://www.bcn.cat/urbanisme/catala/pgm.htm


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola] [Associació Cerdanyola Via Verda]