Informes sobre la serra de Collserola


 • Valor natural de la zona de can Codina - can Canaletes - extret del document 'Entorns de can Codina i can Canaletes (Parc de Collserola). Informe faunístic sobre la zona. Valoració dels vertebrats com indicadors ecològics i contribució al coneixement del medi natural com determinant d'una proposta de conservació'. M. Gràcia, J. Gràcia, C. L. Barrios, J. Mayne i J. Parpal. Editat per l'ADENC 1993?
 • Impacte del camp de golf - extret del document 'Entorns de can Codina i can Canaletes (Parc de Collserola). Informe faunístic sobre la zona. Valoració dels vertebrats com indicadors ecològics i contribució al coneixement del medi natural com determinant d'una proposta de conservació'. M. Gràcia, J. Gràcia, C. L. Barrios, J. Mayne i J. Parpal. Editat per l'ADENC 1993?
 • L'espai agrícola de can Codina-can Canaletes: descripció del medi natural, la connectivitat biològica i el medi social - extret del treball Criteris d'ordenació dels espais rurals perifèrics al parc de Collserola, realitzat per Jordi Parpal, Marc Ordeix i Lluís Llerena com a projecte del Màster de Gestió d'Espais Naturals i  Conservació de la Natura del Centre d'Estudis Superiors IUSC) - juliol 1998.
 • Informe sobre can Calopa (Barcelona).
 • El túnel d'Horta: Planejament vigent, impactes del túnel, alternatives de mobilitat, conclusions. Montse Buerba Giralt, 14 de juny del 2002.
 • Estudi estratègic de la vessant barcelonina de la serra de Collserola. Novembre 2003. Pla Estratègic de Collserola: reflexions des de l’ecologia.
 • Projecte riera Major (febrer 2003).
 • Dossier tècnic Collserola. L'espai natural de Collserola amenaçat (2004).
 • El Departament de Medi Ambient i Habitatge aposta per donar la màxima figura de protecció a la serra de Collserola - 2005.
 • Informe mediambiental de l'àrea geogràfica denominada zona de bosc del parc d'atraccions del Tibidabo. Gener 2007. Eulàlia Velasco i Batlle, professora associada del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
 • Resum del Pla de mobilitat de la regió metropolitana, de Barcelona. Octubre 2007
 • Presentació resum en imatges.
 • Plataforma cívica per a la defensa de la Torre Negra i rodalies: anàlisi de l'acció col·lectiva (2008).
 • Collserola, més enllà del bosc. Acte organitzat per la Institució Catalana d'Història Natural i la Universitat de Barcelona - 27 de maig de 2008.
 • La 'Diagnosi ambiental al parc de Collserola. La Diputació de Barcelona ha publicat el llibre 'Diagnosi ambiental al Parc de Collserola'. Projectes de Ciències Ambientals Universitat Autònoma de Barcelona dins la Col·lecció Documents de Treball de la sèrie Territori, de la Diputació de Barcelona. (30.10.2008).
 • Manifest aprovat per unanimitat durant el taller "Àrees protegides periurbanas, elements vitals per a la preservació de la biodiversitat i la qualitat de vida dels ciutadans" - IUCN 2008. (fr - es)

Caminet a Collserola.

Caminet de Collserola


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]